پرسش صفحه 20

کاروفناوری هفتم

پودمان فناوری اطلاعات وارتباطات

پرسش:

تصور کنید فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی امروزۀ ما خارج شود.

به نظر شما چه دگرگونی هایی در زندگی ما ایجاد خواهد شد؟

کارکلاسی پرسش صفحه 20 کاروفناوری هفتم مشکلات زندگی بدون فناوری اطلاعات

جواب در ادامه مطلب

اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات از زندگی ماخارج شود زندگی بسیار سخت،کند و خسته کننده می شود کارهای روزمره - ارتباطات - ارسال نامه - تبادل افکار - خرید - تجارت و................... بسیاری از کارهای دیگری که نیاز به سرعت و دقت دارند انجام پذیر نخواهند بود و پیشرفتی صورت نگرفته و جامعه عقب می ماند همچنین به علت انجام فیزیکی کارها خیابان ها شلوغ شده و ترافیک و آلودگی هوا هم افزایش می یابد در نتیجه اعصاب و اخلاق مردم تحت تأثیر این موارد به هم می خورد و چه بسا باعث .............. می شود.

پس با نبود فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره انسان ها مجبور به حضور فیزیکی در خیابان ها و اماکن هستند و ادارات - بانک ها و خیابانها شلوغ شده و صف های طولانی تشکیل خواهد شد و در نتیجه وقت گرانقدر مردم تلف می شود. همچنین اینترنت - موبایل - تلفن - صدا و سیما - عابر بانک - کارت خوان و ........ از کارخواهند افتاد و فاجعه رخ خواهد داد

امروزه یکی از معیارهای رشد وپیشرفت جوامع رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن جامعه می باشد.

مطالب مرتبط