کارکلاسی صفحه 79

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

پیشنهاد برای بسته بندی

پدر مهرداد هر سال گردو می چیند، آن ها را می شکند و برای فروش آماده می کند. او امسال تصمیم دارد که گردوها را بسته بندی کند، سپس بفروشد. پیشنهاد شما برای بسته بندی گردوها و تبلیغات برای فروش چیست؟

کارکلاسی صفحه 79 کاروفناوری هفتم پیشنهاد برای بسته بندی

جواب در ادامه مطلب

بسته بندی و طراحی محصول در موفقیت کار نقش مهمی بازی می کند. این موارد اولین چیزهایی هستند که به چشم مشتری می آیند. بسته بندی، مناسب توجه عمومی را تا حد زیادی به خود جلب می کند. لذا :

او باید بسته های شیک برای انواع گردو با کیفیت های مختلف بسازد.

او باید بسته های متنوع برای انواع گردو بسازد.

او باید بسته هایی با سایز های مختلف برای وزن های مختلف بسازد

و همچنین تبلیغات این محصول را روی بسته ها درج کند با این کار فروش محصولاتش بیشتر شده و در دراز مدت می تواند باعث معروف شدن کار و کسبش شود و همچنین عاملی می شود برای توسعه ی کار و کسبش.

خواسته های بازار مورد نظر خود را در طرح نهایی محصول و طراحی بسته بندی در نظر بگیرد.

موارد مطلوب را از نظر اندازه، شکل، رنگ ماده و عبارات چاپ شده روی محصول مشخص کند.

از قوانین مربوط به بسته بندی و برچسب گذاری صحیح استفاده کند.

طرحها یا تصاویر (عکس ها) را ضمیمه کند.

اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت مثل حق کپی رایت، نشان تجاری یا حق اختراع را اضافه کند.


مطالب مرتبط