همراهان محترم در ادامه، لیست تولیدات آموزشی کاروفناوری که متناسب با مطالب کتب کاروفناوری سال تحصیلی 1403-1402 توسط سایت کاروفناوری کلاله تهیه شده را مشاهده می فرمایید با خرید و دریافت این محصولات در تدریس کتب کاروفناوری هیچ دغدغه ای نخواهید داشت.

فروشگاه آنلاین تولیدات کاروفناوری

لیست تولیدات در ادامه مطلب


1- بسته طرح درس سالانه کاروفناوری هفتم . هشتم . نهم
تعداد 3 طرح درس با فرمت قابل ویرایش word
قیمت 60,000 تومان


2- بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هفتم
تعداد 21 طرح درس با فرمت قابل ویرایش word
از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری هفتم
قیمت 210,000 تومان


3- بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هشتم
تعداد 15 طرح درس با فرمت قابل ویرایش word
از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری هشتم
قیمت 150,000 تومان


4- بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری نهم
تعداد 21 طرح درس با فرمت قابل ویرایش word
از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری نهم
قیمت 210,000 تومان


5- بسته پاورپوینت کتاب کاروفناوری هفتم
تعداد 12 پاورپوینت از تمام پودمان های کاروفناوری هفتم
قیمت 240,000 تومان


6- بسته پاورپوینت کتاب کاروفناوری هشتم
تعداد 9 پاورپوینت از تمام پودمان های کاروفناوری هشتم
قیمت 180,000 تومان


7- بسته پاورپوینت کتاب کاروفناوری نهم
تعداد 11 پاورپوینت از تمام پودمان های کاروفناوری نهم
قیمت 220,000 تومان


8- پاسخنامه و گام به گام کاروفناوری هفتم
تعداد صفحه 145 با فرمت Pdf
قیمت 50,000 تومان


9- پاسخنامه و گام به گام کاروفناوری هشتم
تعداد صفحه 83 با فرمت Pdf
قیمت 50,000 تومان


10- پاسخنامه و گام به گام کاروفناوری نهم
تعداد صفحه 92 با فرمت Pdf
قیمت 50,000 تومان


11- پاورپوینت آموزش مدارات برق کاروفناوری نهم

کلیدهای یک پل - دوپل - تبدیل تعداد 3 پاورپوینت

قیمت 60,000 تومان


12- جزوه آموزش Paint با فرمت Pdf

تعداد صفحه 14 قیمت 30,000 تومان


13- جزوه آموزش BTVC با فرمت Pdf

تعداد صفحه 21 قیمت 30,000 تومان


14- جزوه آموزشAv Audio Editor با فرمت Pdf

تعداد صفحه 18 قیمت 30,000 تومان


15- جزوه آموزشPhoto collage با فرمت Pdf

تعداد صفحه 18 قیمت 30,000 تومان


16- جزوه آموزش Toon Boom با فرمت Pdf

تعداد صفحه 19 قیمت 30,000 تومان


17- جزوه آموزش Edraw max با فرمت Pdf

تعداد صفحه 21 قیمت 40,000 تومان


18- جزوه آموزش Movie Maker با فرمت Pdf

تعداد صفحه 26 قیمت 40,000 تومان


19- جزوه آموزش Bricscad با فرمت Pdf

تعداد صفحه 33 قیمت 40,000 تومان


20- جزوه آموزش Python با فرمت Pdf

تعداد صفحه 86 قیمت 50,000 تومان


قیمت کل تولیدات 1,800,000 تومان

جهت خرید و دریافت این محصولات از طریق یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام - ایتا - شاد یا روبیکا به شماره 09119783168 پیام ارسال فرمایید.

مدیر سایت : سیدسلطان شیخی