مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال :

فلوچارت مراحل ورود به حساب کاربری اینستاگرام را ترسیم کنید.

مثال فلوچارت و روندنمای ورود به اینستاگرام

این فلوچارت را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

مثال فلوچارت و روندنمای ورود به اینستاگرام


مطالب مرتبط


فلوچارت پیدا کردن ماهیت اعداد

فلوچارت ورود به اینستاگرام

فلوچارت تهیه مربای خانگی

فلوچارت مراحل سوخت گیری خودرو

فلوپارت تعویض لاستیک پنچر خودرو

فلوچارت 1 برداشت پول از دستگاه خودپرداز

فلوچارت 2 برداشت پول از دستگاه خودپرداز