پاورپوینت کاروفناوری

پودمان خودرو

کاروفناوری نهم

پاورپوینت آشنایی با کارکرد چهار زمان در موتور خودرو

در این پاورپوینت که به صورت اجرایی و قابل ویرایش است شما به طور دقیق با مراحل احتراق در موتور خودرو آشنا می شوید. این مراحل عبارتند از: مکش - تراکم - انفجار و تخلیه

پاورپوینت آشنایی با کارکرد چهار زمان احتراق موتور خودرو

فرمت PPSX

حجم 1 مگابایت