تحقیق کاروفناوری

پودمان برنامه نویسی با پایتون

نام رنگ ها برای استفاده در پایتون

برای استفاده از رنگ در پایتون و ترسیم با کتابخانه ترتل می توان نام رنگ ها را در کد برنامه نوشت تا این رنگ در موقع اجرای برنامه خود را نشان دهد. مثلاً :

اگر کتابخانه ترتل را فراخوانی کنید و آن را به یک متغیر به نام دلخواه turtle نسبت دهیم می توانیم رنگ قلم و رنگ داخل شکل و ..... را با نوشتن نام رنگ کد نویسی کنیم

مانند رنگ آبی ،قرمز و سبز در کدهای زیر :

 

laki.pencolor("blue")

laki.fillcolor("red")

laki.bgcolor("green")

 

شما می توانید نام رنگ هایی که در تصاویر زیر آمده را داخل دو کوتیشن و بین دو پرانتز بنویسید و پس از اجرا رنگ را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصاویر با سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید.


نام رنگ ها برای استفاده در کتابخانه ترتل Turtle پایتون


نام رنگ ها برای استفاده در کتابخانه ترتل Turtle پایتون


نام رنگ ها برای استفاده در کتابخانه ترتل Turtle پایتون


نام رنگ ها برای استفاده در کتابخانه ترتل Turtle پایتون


توجه داشته باشید که نوشتن نام رنگ با حروف بزرگ یا کوچک تأثیری در نحوه اجرا ندارد و خطایی به وجود نمی آید.


مطالب مرتبط