فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان خودرو

کاروفناوری نهم

بررسی و بازدید سطح روغن ترمز خودرو

در کتاب کاروفناوری نهم به روش بررسی و بازدید سطح روغن ترمز خودرو اشاره شده است که شما می توانید فیلم مربوط به این مبحث را از ادامه مطلب دانلود نمایید.

فیلم چگونگی بررسی و بازدید سطح روغن ترمز خودرو

دانلود فیلم در ادامه مطلب

مایع ترمز، سیالی غیرقابل تراکم است که فشار هیدرولیکی از پمپ ترمز به سیلندر ترمز را انتقال می دهد و موجب فشار لنت ترمز بر دیسک یا کاسۀ ترمز می شود. این مایع، ترکیبی مصنوعی است که بر پایۀ گلیکول تولید می شود،که به دلیل نداشتن پایۀ روغنی در فرمولاسیون آن عنوان مایع به آن می دهند. این مایع نسبت به حباب هوا حساس بوده و اجازۀ تشکیل حباب را نمی دهد. تبخیر روغن ترمز باید بسیار ناچیز باشد و با قطعات فلزی و پلاستیکی که با آنها در تماس است سازگاری داشته باشد. مایع ترمز نسبت به رطوبت حساس بوده و با جذب رطوبت نقطۀ جوش آن پائین می آید و خاصیت خود را از دست می دهد. نقطۀ جوش معمول این روغن ها بیش از 185 درجۀ سانتی گراد است. این روغن ها در ایران در دو استاندارد DOT3 و DOT4 زرد و آبی تولید و مصرف می شوند.

سازندگان روغن ترمز برای ایمنی بیشتر پیشنهاد می کنند که هر دو سال یا طی هر 40 تا 50 هزار کیلومتر روغن ترمز تعویض شود و اگر در مکان های گرم و مرطوب استفاده می گردد هر سال و یا هر 20 تا 25 هزار کیلومتر تعویض شود. روغن ترمز تازه بسیار شفاف است؛ اما روغن اشباع شده کدر بوده که با کمک دستگاه اندازه گیری نقطۀ جوش می توان به فاسد شدن آن پی برد.

نکات مهم

- هیچ گاه چند نوع مختلف روغن ترمز را با هم ترکیب نکنید.
- از ریختن روغن های هیدرولیک یا هر روغن دیگر در سیستم اجتناب کنید، چون علاوه بر نداشتن خواص مایع ترمز به سرعت به سیستم ترمز آسیب می رساند.
- مایع ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار گرفته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست می دهد بنابراین همیشه از مایع ترمز تازه برای پرکردن مخزن مایع ترمز استفاده کنید.


پخش آنلاین