فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان صنایع دستی بافت

کاروفناوری هشتم

آشنایی با ابزار بافت کیف موبایل با نخ کاموا و نی نوشابه

کاربران محترم در این فیلم که توسط گروه تألیف کتب کاروفناوری تهیه شده ابزارهای بافت کیف موبایل با نخ کاموا و نی نوشابه را معرفی می کند.

فیلم آشنایی با ابزار بافت کیف موبایل با نخ کاموا و نی نوشابه

حجم 9 مگابایت

فرمت Mp4

پخش آنلاین