مطالب کمک درسی پودمان

اشتراک گذاری اطلاعات

کاروفناوری هفتم

کارکرد منوی  Transitions و اعمال تنظیمات تعویض اسلایدها در نرم افزار پاورپوینت

در این زبانه می توانید علاوه براعمال افکت تعویض اسلاید کارهای زیر را انجام دهید.

از گزینه sound می توانید صدایی را انتخاب کنید تا در هنگام تعویض اسلاید آن صدا اجرا شود. از کادر مقابل گزینه Duration می توان مدت زمان اعمال افکت هنگام تعویض اسلاید را کم یا زیاد کرد.

اگر تیک کنار گزینه On Mouse Click را فعال کنید اسلاید فعلی با کلیک کردن تعویض می شود. با تیک زدن عبارت مقابل After و تغییر اعداد مقابل آن اسلایدها در زمان مشخص شده به صورت اتوماتیک تعویض می شوند. با کلیک روی گزینه Apply To All تنظیمات فوق روی همه ی اسلایدها اعمال می شود.

کارکرد منوی Transitions و  تنظیمات تعویض اسلایدها در پاورپوینت