فیلم آموزشی کاروفناوری

کاروفناوری ششم

درس الگوریتم و روندنما

کاروفناوری نهم

پودمان الگوریتم

آشنایی با الگوریتم و مراحل ترسیم روندنمای یک مسئله

در این پست 4 فیلم آموزش الگوریتم و مراحل ترسیم روندنمای یک مسئله گنجانده شده است که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

عناوین این فیلم ها عبارتند از:

شناخت مسئله

مسئله های پیچیده

روش حل مسئله

نمایش مراحل حل مسئله

فیلم های اشنایی با الگوریتم و مراحل ترسیم روندنمای یک مسئله

دانلود و نمایش آنلاین در ادامه مطلب


فیلم اول

شناخت مسئله

پخش آنلاین


فیلم دوم

مسئله های پیچیده

پخش آنلاین


فیلم سوم

روش حل مسئله

پخش آنلاین

فیلم چهارم

نمایش مراحل حل مسئله

پخش آنلاین