فیلم کاروفناوری

مراحل کشت و پرورش قارچ

Mushroom

در ادامه مطلب می توانید فیلم مراحل کشت و پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی را به صورت آنلاین تماشا کرده یا آن را دانلود کنید.

فیلم آشنایی با صنعت پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی Mushroom

دانلود در ادامه مطلب

پخش آنلاین