آشنایی با صفحه کلید

و شناخت فسمت های آن

صفحه کلید، متداول ترین وسیله ورودی در رایانه است. صفحه کلیدها از شروع استفاده در رایانه، تاکنون کمتر دستخوش تغییراتی شده اند. اغلب تغییرات اعمال شده در رابطه با صفحه کلید، افزودن کلیدهایی خاص، به منظور انجام کارهای بیشتر با صفحه کلید است.

آشنایی با قسمت های مختلف صفحه کلید رایانه

در ادامه مطلب با قسمت های مختلف صفحه کلید بیشتر آشنا خواهید شد.

صفحه کلید دارای کلید های متفاوتی می باشند که عبارتند از:

کلیدهای مربوط به تایپ: بخشی از کلیدهای صفحه کلید که به کمک آنها می توان حروف، اعداد و علائم را تایپ کرد. آرایش کلیدهای فوق روی صفحه کلید مشابه دستگاه های تایپ است.

کلیدهای Enter جهت اجرای فرمان و Space Bar جهت تایپ فاصله یا فضای خالی کاربرد دارند.

کلیدهای تابعی: کلیدهای F1 تا F12 که در برنامه های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند.

کلیدهای ویرایشی: برای ویرایش متن ها کاربرد داشته و شامل کلیدهای جهت دار Home ،End ،Delete، Backspace، است
کلیدهای ماشین حسابی: این بخش شامل اعداد 0 تا 9، چهار عمل اصلی ریاضی، نقطه و Enter برای سهولت دسترسی است. برای فعال شدن این ناحیه، باید کلید NumLock را فشار داد تا چراغ مربوطه روشن شود، در غیر این صورت، کلیدهای این بخش مانند کلیدهای جهت دار عمل می کنند.

کلیدهای چند رسانه ای: کلیدهای اختیاری که در برخی از صفحه کلیدهای جدید برای سهولت کار با برخی نرم افزارهای متداول تعبیه شده است.

کلیدهای مبدل: شامل کلیدهای Shift و Alt ،Ctrl که همراه با سایر کلیدها استفاده شده و عملکرد این کلید ها به تناسب برنامه اجرایی تغییر می یابد.

در تصویر زیر قسمت های مختلف صفحه کلید توضیح داده شده است.

جهت دیدن تصویر بزرگتر روی عکس کلیک کنید.

آشنایی با قسمت های مختلف صفحه کلید رایانه