فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان خودرو کاروفناوری نهم

مراحل تعویض فیوز خودرو

معرفی چراغ های هشدار

در صفحه 103 کتاب کاروفناوری نهم به مراحل تعویض فیوز خودرو و معرفی چراغ های هشدار آن اشاره شده است که شما می توانید فیلم مربوط به این مبحث را از ادامه مطلب دانلود نمایید.

فیلم مراحل تعویض فیوز خودرو و معرفی چراغ های هشدار آن

حجم 13 مگابایت

فرمت Mp4

پخش آنلاین