فیلم آموزشی ساخت آویز

در این پست 3 فیلم آموزش ساخت انواع آویز گنجانده شده است که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

عناوین این فیلم ها عبارتد از:

مرحله طراحی و انتقال طرح آویز

مرحله برش و سنباده کاری چوب

مرحله نهایی و ساخت زنجیر آویز

فیلم آموزشی کاروفناوری ساخت انواع آویز با چوب و فلز

دانلود و نمایش آنلاین در ادامه مطلب


فیلم اول

مرحله طراحی و انتقال طرح آویز

پخش آنلاین


فیلم دوم

مرحله برش و سنباده کاری چوب

پخش آنلاین

فیلم سوم

مرحله نهایی و ساخت زنجیر آویز

پخش آنلاین