آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۴ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان الگوریتم» ثبت شده است

مثال الگوریتم و فلوچارت مراحل سوخت گیری خودرو

مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال : فلوچارت مراحل سوخت گیری خودرو در پمپ بنزین را ترسیم نمایید.

مثال الگوریتم و فلوچارت مراحل سوخت گیری خودرو

نمایش روندنما در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۸ آبان ۰۰ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

مثال 1 فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز

مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال : فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز را ترسیم نمایید.

مثال 2 فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز

نمایش  روندنما و دانلود فایل اصلی آن در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ آبان ۰۰ - ساعت ۱۰
کاروفناوری کلاله

مثال 2 فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز

مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال : فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز را ترسیم نمایید.

مثال 2 فلوچارت برداشت پول از دستگاه خودپرداز

نمایش روندنما و دانلود فایل اصلی آن در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۲ مهر ۰۰ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

فلوچارت و روندنمای ورود به اینستاگرام پودمان الگوریتم کاروفناوری نهم

مثالی از یک الگوریتم و رسم فلوچارت آن

سوال :

فلوچارت مراحل ورود به حساب کاربری اینستاگرام را ترسیم کنید.

مثال فلوچارت و روندنمای ورود به اینستاگرام

این فلوچارت را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

ادامه مطلب
۰۱ مهر ۹۹ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله