آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۸ مطلب با موضوع «مطالب آموزشی کاروفناوری :: آموزش اکسل» ثبت شده است

فیلم آموزشی نحوه ایجاد کارنامه در اکسل

فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان امور اداری و مالی

کاروفناوری هشتم

نحوه ایجاد کارنامه در اکسل

در کتاب کاروفناوری هشتم پودمان مالی و اداری به فیلم آموزش ایجاد کارنامه در اکسل اشاره شده است شما دوستان در ادامه مطلب می توانید این فیلم را دانلود نمایید.

فیلم آموزشی نحوه ایجاد کارنامه در اکسل

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ فروردين ۰۰ - ساعت ۰۶
کاروفناوری کلاله

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل

مطالب کمک درسی

پودمان امور اداری و مالی

کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

اصول اضافه کردن سطر و ستون در اکسل

طریقه اضافه کردن سطر

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Rows را انتخاب کنیدسطر جدید بالای سطر فعال (سطر مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک سطر را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگه داشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. سطر جدید، بالای سطر انتخاب شده، ایجاد می شود.

طریقه اضافه کردن ستون

روش اول: در تب Home گروه  Cells روی دکمه Insert کلیک کرده و گزینه Insert Sheet Columns را انتخاب کنید ستون جدید قبل از ستون فعال (ستون مربوط به سلول انتخاب شده) ایجاد می شود.

روش دوم: یک ستون را انتخاب کنید سپس کلید Ctrl را نگه داشته و کلید + از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید. ستون جدید، قبل از ستون انتخاب شده، ایجاد می شود.

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل

انتخاب چند سطر

انتخاب چند سطر مجاور: نشانگر ماوس را روی شماره سطر اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش دیده شد، کلید چپ آن را نگه داشته و به سمت شماره آخرین سطر موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های سطرهای موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند سطر غیر مجاور: سطر اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید، سطرهای بعدی را انتخاب کنید. نگه داشتن کلید Ctrl سبب افزودن سطرهای بعدی به محدوده انتخاب می شود. 

انتخاب یک یا چند ستون

انتخاب چند ستون مجاور: ماوس را روی نام ستون اول قرار داده و هنگامی که اشاره گر آن به شکل فلش رو به پایین دیده شد، کلید چپ آن را نگهداشته و به سمت نام آخرین ستون موردنظر حرکت دهید و سپس کلید ماوس را رها کنید. با این روش کلیه سلول های ستون های موردنظر انتخاب می شوند.

انتخاب چند ستون غیر مجاور: ستون اول را انتخاب کرده و در حالی که کلید Ctrl را نگهداشته اید، ستون های بعدی انتخاب کنید. نگهداشتن کلید Ctrl سبب افزودن ستون های بعدی به محدوده انتخاب می شود.

انتخاب کلیه سلول های Sheet

قبل از نام ستون A و شماره سطر 1،دکمه ای وجود دارد که با کلیک روی آن، تمام سلول های Sheet انتخاب می شوند.

حذف سطر

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Rows را انتخاب کنید سطر فعال حذف می شود.

روش دوم: سطر موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید را فشار دهید.

حذف ستون

روش اول: در تب Home گروه Cells روی دکمه Delete کلیک کرده و گزینه Delete Sheet Columns را انتخاب کنید ستون فعال حذف می شود.

روش دوم: ستون موردنظر را انتخاب کنید. سپس کلید Ctrl را نگهداشته و کلید - از کلیدهای ماشین حسابی صفحه کلید  را فشار دهید.

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل

شناسایی اصول تعیین عرض ستون ها و ارتفاع سطرها

تغییر ارتفاع سطر

تغییر ارتفاع سطر به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، به سمت بالا یا پایین درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو شماره سطر قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel   ارتفاع سطر را بطور خودکار به اندازه بلندترین محتوای وارد شده در سطر، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی شماره سطر موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Row Height را انتخاب کنیدکادر Row Height باز شده و اندازه فعلی ارتفاع سطر را نشان می دهد   حال اندازه جدید را وارد کنید.

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل

تغییر عرض ستون

تغییر عرض ستون نیز به سه روش امکانپذیر است:

روش اول: روش دستی

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون قرار دهید و هنگام یکه اشاره گر آن به شکل پیکان دو سر دیده شد، به سمت چپ یا راست درگ کنید.

روش دوم: روش Autofit

ماوس را روی مرز بین دو نام ستون سطر قرار دهید و هنگامی که اشاره گر آن به شکل پیکان دوسر دیده شد، دابل کلیک کنید Excel  ارتفاع عرض ستون را بطور خودکار به اندازه طولانی ترین محتوای وارد شده در ستون، تنظیم می کند.این قابلیت AutoFit نام دارد 

روش سوم: روش عددی

روی نام ستون موردنظر، کلید راست ماوس را فشرده و از منوی باز شده، گزینه Column Width را انتخاب کنید کادر Column Width باز شده و اندازه فعلی عرض ستون را نشان می دهد حال اندازه جدید را وارد کنید.

آموزش کار با سطر و ستون در اکسل

نکته : هرگاه عددی طولانی تر از عرض ستون، در سلول وارد کنید، محتویات سلول به صورت ### دیده می شود. که با افزایش عرض ستون، این مشکل حل شده و عدد وارد شده نشان داده خواهد شد.


دانلود کتاب آموزش اکسل 2010

۱۸ فروردين ۰۰ - ساعت ۰۹
کاروفناوری کلاله

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات صفحه گسترده اکسل

مطالب کمک درسی

پودمان امور اداری و مالی

کاروفناوری هشتم

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات صفحه گسترده

آشنایی با تعاریف و اصطلاحات صفحه گسترده

مفهوم کارپوشه Workbook

هر فایل Excel را یک Workbook  کارپوشه می گویند. هر کارپوشه می تواند حاوی 1 تا 255  sheet (برگ) باشد. اطلاعات در این برگه ها نگه داری می شوند. لازم به ذکر است که هر فایل اکسل به طور پیشفرض دارای سه sheet است.


مفهوم کاربرگ Worksheet

در اکسل دو نوع Sheet برگه مورد استفاده قرار می گیرد

1- کاربرگ Worksheet : صفحاتی که اطلاعات را در قالب جدول نگه داری کرده و برای انجام محاسبات بکار می روند.

2- برگ نمودار Chart Sheet : صفحاتی که برای نمایش نمودار به کار می روند.


ساختار یک کاربرگ Worksheet

در یک کاربرگ سطرها با عدد و ستون ها با حروف انگلیسی از A تا Z و سپس به صورت ترکیبی از حروف مشخص می شود. از محل برخورد هر سطر با یک ستون ، یک سلول Cell ایجاد می شود. اطلاعات درج شده در اکسل در این سلول ها نگهداری می شوند هنگام باز کردن یک کاربرگ اکسل یک سلول در آن فعال و آماده دریافت اطلاعات است. اطلاعات موجود در سلول می تواند یا مقدار Value باشد و یا فرمول Formula مقدار Value  نیز به 4 گروه تقسیم می شود. عدد - متن - تاریخ و ساعت


فرمول Formula

فرمول شامل محاسباتی است که درنتیجه انجام آن، یک مقدار بدست می آید. این مقدار نیز ممکن است عدد، متن، تاریخ و یا ساعت باشد. علاوه بر داده های فوق که در سلول ها وارد می شوند، می توان تصویر را نیز مانند یک شیء وارد کرده و به صورت شناور، در هر جای برگه قرار داد.


مطالب مرتبط

دانلود کتاب آموزش اکسل 2010

۱۶ فروردين ۰۰ - ساعت ۰۸
کاروفناوری کلاله