آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۵۲ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان برنامه نویسی نهم» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 49 پودمان برنامه نویسی با پایتون کاروفناوری نهم

کارکلاسی صفحه 49

کاروفناوری نهم

پودمان برنامه نویسی

سوال :

آرایه هایی که با ماژول numpy ایجاد می شوند، از نظر سرعت و کارایی چه تفاوتی با آرایه های لیست دارند؟در گروه خود در این باره بحث و گفت وگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

کارکلاسی صفحه 49 پودمان برنامه نویسی با پایتون کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۲ بهمن ۰۰ - ساعت ۰۱
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 53 پودمان برنامه نویسی با پایتون کاروفناوری نهم

کارکلاسی صفحه 53

کاروفناوری نهم

پودمان برنامه نویسی

سوال : توابع زیر را بنویسید.

1 - با استفاده از رابطهٔ فشار، تابعی بنویسید که نیرو برحسب نیوتون و مساحت سطح برحسب مترمربع را دریافت کند و فشار را برحسب پاسکال برگرداند.

2 - تابعی بنویسید که معادلهٔ خطی به صورت y=2x+5 را شبیه سازی کند. سپس آن را با مقادیر x به ترتیب با ٥ و ٨ فراخوانی کنید.

کارکلاسی صفحه 53 پودمان برنامه نویسی با پایتون کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۷ بهمن ۰۰ - ساعت ۰۸
کاروفناوری کلاله