کارکلاسی صفحه 36

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

 عبارت زیر را دقیقاً در موتور جست و جو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. چه مشاهده می کنید؟

کارکلاسی صفحه 36 کاروفناوری هفتم جستجوی یک مطلب با غلط املایی

جواب در ادامه مطلب

هنگام کلیک کردن روی جستجو موتور جستجو متن ما را تصحیح و درست آن را جستجو می کند.

کارکلاسی صفحه 36 کاروفناوری هفتم جستجوی یک مطلب با غلط املایی

کارکلاسی صفحه 36 کاروفناوری هفتم جستجوی یک مطلب با غلط املایی


مطالب مرتبط