وبلاگicon

تحقیق کاروفناوری پروژه کاروفناوری دست سازه کاروفناوری کارکلاسی کاروفناوری پرسش کاروفناوری بارش فکری کاروفناوری پاورپوینت کاروفناوری فیلم کاروفناوری

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پودمان نگه داری از گیاهان» ثبت شده است

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع کود

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

آشنایی با انواع کود

یکی از اصول اساسی تغذیه و رفع نیاز غذایی گیاهان، کود دادن است.

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود اطلاق می شود. به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع کشت و سیستم آبیاری روش کوددادن تفاوت می کند.کودهای شیمیایی و دامی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هر دو در سبزی و صیفی کاری استفاده می شوند. کود حیوانی شرایط جذب را برای عناصر شیمیایی فراهم می کند اما تمام نیاز گیاه را نمی تواند برآورده کند و این کمبودها باید توسط کودهای شیمیایی مرتفع گردد. استفاده صرف از کودهای شیمیایی نیز درست نیست چرا که سبب کاهش خصوصیات مطلوب خاک می شود.

کودهای آلی: هر ماده آلی که به وسیله میکروارگانیسم های خاک قابل تجزیه باشد به عنوان کود آلی محسوب می شود.

کود حیوانی: منظور از کود حیوانی مجموعه ای از مواد بستری، فضولات جامد و مایع گاو، گوسفند، مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها به دست می آید.

کمپوست

مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیۀ بقایای گیاهی، حیوانی و یا زباله های شهری و همچنین لجن فاضلاب که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام می گیرد را کمپوست می گویند. این عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود. مخلوطی از زباله های خانگی، فاضلاب های عمومی، کاه و بقایای گیاهی و حیوانی را پس از تخمیر می توان به عنوان کمپوست و برای تقویت و حاصلخیزی زمین مورد استفاده قرار داد.

ورمی کمپوست

از انواع کمپوست است که به وسیله نوعی ازکرم های خاکی تولید می شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم نسبی پسمانده های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید. تولید ورمی کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم های خاکی است. دلیل استفاده از این کرم ها توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه آنها برای مصرف انواع مواد آلی زائد و تبدیل آنها به یک کود آلی با کیفیت بالا و همچنین آغشته شدن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطی، متابولیت های مختلف، میکروارگانیسم های دستگاه گوارش این کرم ها و بالأخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک، در مجموع مخلوطی را تولید می کند که خصوصیاتی کاملاً متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم ها پیدا کرده است.

کود سبز

یکی از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطلاح کود سبز به مواد گیاهی پوسیده نشده که به زیر خاک می رود، اطلاق می شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت نموده و پس از اینکه به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان دار زیر خاک می کنند. این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می گردد.

عمل آوری کود حیوانی

هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. برای تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز به تهویه؛ حرارت و رطوبت کافی می باشد. البته اگر شرایط پوسیدگی یا به اصطلاح عمل آوری کود به شکل صحیح تری صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.

مزایای روش عمل آوری کود حیوانی :

الف) کود حیوانی در عرض چهار الی پنج ماه کاملاً پوسیده می شود.

ب) تمامی لارو حشرات و بذرهای علف های هرز و حتی اسپور قارچ ها از بین می رود.

ج) به جهت اضافه کردن آب فضولات دامی بر روی آن، تجزیه سریع تر انجام و حتی کیفیت مواد آلی محلول در کود بالا می رود.

د) نوع کود به دست آمده با این روش با توجه به مسائل بهداشتی و کیفیت فوق العاده قوی آن و حتی ارزان بودن قیمت فضولات دامی تازه نسبت به فضولات پوسیده و عمل آوری مطمئن آن، مقرون به صرفه می باشد.

 

کودهای شیمیایی

کودهای ازته

سولفات آمونیم

ازت به صورت های نیترات، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم 33 درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت (ازت نیتراتی و ازت آمونیمی) آن قابل جذب گیاه می باشند. چون ازت دارای بار منفی است، بنابراین جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو قرار می گیرد. اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند.

این کودها غالباً در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. اوره کمتر از سایر کودهای ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاک شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک جذب گیاه هم می شود. سولفیت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است . درصد تلفات نیترات آمونیم به صورت آمونیم کمتر از اوره است و در کشت سبزی ها و صیفی ها در مناطق سردسیر، مصرف نیترات آمونیم بر اوره ارجح می باشد. ارجحیت کود اوره بر سایر کودهای ازته را می توان در درصد ازت بیشتر و اختلاط فیزیکی بهتر آن با کودهای فسفاته و پتاسیمی و قابل مصرف بودن آن به کمک آب آبیاری دانست.

 

کودهای فسفاته

سوپرفسفات

هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل (غلیظ)بیشتر از نوع معمولی آن است، اما بالا بودن عیار فسفر آن، کاهش میزان مصرف، کاهش هزینه حمل و نقل را به دنبال دارد.

سوپرفسفات تریپل (غلیظ):

به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل (غلیظ)می گویند که فسفر محلول آن تقریباً سه برابر سوپر فسفات ساده است. سوپر فسفات کود اسید زا است ولی اسیدزایی آن در مقایسه با کودهای ازته ناچیز است. در خاک آهکی مصرف فسفات تقریباً تأثیری در pH خاک ندارد ولی در خاک خنثی و کمی اسیدی این کود تا حدودی روی pH خاک اثر کاهنده دارد. قبلاً سوپر فسفات ساده به عنوان یکی  از پرمصرف ترین کودهای فسفری جهان بود ولی در حال حاضر بزرگ ترین رقم مصرف کود فسفری، سوپر فسفات تریپل است.

فسفات آمونیم:

کود فسفره ای است که به خاک داده می شود. مصرف این کود در سال اول به صورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان استفاده این کود به روش کوددهی، بافت و ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است، می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد.

کودهای پتاسیم دار

کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم دار در آب محلول هستند و نحوه اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرورپتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کلرورپتاسیم دارای مقدار زیادی پتاسیم می باشد. با این حال مصرف کلرورپتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید. با اینکه مقدار کمی کلر برای محصولاتی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44 درصد اکسید پتاسیم است، اما کودی گران قیمت می باشد.

سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم به وسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک محسوب می شود، در صورتی که شدت تثبیت زیاد باشد، می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت به خاک اضافه نمود.

کودهای مخلوط (کامل)

عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می شوند. گاهی کودهای تجارتی را به صورت مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معمولاً پایین است و قسمت اعظم حجم کود را مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهد. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت اکسید فسفر و اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند مثلاً کود 10 - 10 - 20 دارای 20 درصد ازت، 10 درصد اکسید فسفر و 10 درصد اکسید پتاسیم می باشد، گاهی درصد گوگرد را نیز به صورت عدد چهارم ذکر می نمایند مانند 5- 10 - 10 - 15 که 5 درصد گوگرد دارد. کود مخلوط ممکن است فاقد یکی از سه عنصر اصلی باشد. مانند 44 - 0 - 13 که فاقد فسفر است و در حقیقت همان نیترات پتاسیم است و یا فسفات دی آمونیم که می توان آن را به صورت 0 - 46 - 18 بیان نمود.

۱۴ دی ۹۷ ، ۲۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

واژه نامه و دیکشنری ماشین های کشاورزی

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

واژه نامه و دیکشنری ماشین های کشاورزی

Agricultural.Machinery.dictionary

مکانیزاسیون کشاورزی Agricultural mechanization
هواپیمای سم پاشی Aircraft Sprayer
ماشین بسته بندی علوفه Baler
تیغه Blade, shave
خیش Bottom
بذرافشانی Broad cast seeder
مشعل Burner
گاوآهن قلمی Chisel plough
علوفه خردکن Chopper
ماشین برداشت ذرت علوفه ای Chopper
دروگر Combine
ذرت چین Corn picker
ذرت کار Corn plander
پنبه کار Cotton planter
غوزه چین Cotton stripper
پنجه Culdivador
دروگر شانه ای Cutter mower
موتور دیزلی Diesel engine
مرزکش بشقابی Disk border
دروگر بشقابی Disk mower
گاوآهن بشقابی Disk plow
نهرکن Ditcher
مالبند Drawbar
خطی کار Drill seeder, grain drill
دروگر استوانه ای Drum mower
کود پاش جامد دامی Dry fertilizer distributor
پنجه غازی Duck foot culdivator
موتور چهارزمانه Four - stroke engine
شیارکش Furrow opener
ماشین بوجاری Grain cleaner
دروگر علوفه Hanymower - mower
چنگه Harrow
دروگر دسته بند Harvester binder
بسته بندی علوفه Hay baler
کپه کار Hill drop planter
ادوات سوار Integral im plements
سم پاش پشتی Knapsack sprayer
ماله - تسطیح کن Land leveler
پاشنه گاوآهن Landiside heel
سم پاش دستی Manually operated sprayer
کودپاش مایع دامی Manure sprinkler
مکانیزاسیون Mechanization
دروگر موتوری Motor mower
گاوآهن برگردان دار Mould board
ادوات سوار Mounted implements
گاوآهن سوار Mounted plow
مهره Nut
موتور تک سیلندر One - cylinder engine
موتور بنزینی Petrol engine
ماشین بسته بندی علوفه Pick up buler
ماشین های کاشت Plantiny equipment
شخم گاوآهن Plouqh (plow)
خیش گاوآهن Plow bottom
تیغه گاوآهن Plow shore
ادوات کششی Pnll type implements
سیب زمینی کن Potato digger
سیب زمینی کن Potato Harvester
سیب زمینی کار Potato planter
سم پاش موتوری Power operated sprayer
ردیف کن Rake
دروگر دوار Rotary mower
گاوآهن دوار Rotary plow
گاوآهن دوار Rotivator
ردیف کار Row crop planter
ماشین بوجاری Seed cleaner
گردپاش Spray duster
سم پاش Sprayer
ماشین برداشت چغندر قند Sugar beet harvester
پنجه غازی Sweep cultivator
ماشین تنک کن Thinning machine
خرمنکوب Thresher
تراکتور دوچرخ Tiller
ماشین بوجاری Winnover
۱۱ دی ۹۷ ، ۱۴:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول روز

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول روز

گیاهان روزبلند:

گیاهانی هستند که برای گل دهی به روزهای بلند و شب های کوتاه احتیاج دارند ساعات مناسب روشنایی روزانه برای این گیاهان ۱۸-۱۴ ساعت است اگر طول روز از  14 ساعت تجاوز کند، گیاه حتماً به گل خواهد رفت. این شرایط معمولاً در اواسط بهار تا اواسط تابستان به وجود می آید. مانند: چغندر، گندم، جو و ... و همچنین شلغم، اسفناج.

گیاهان روزکوتاه:

گیاهانی هستند که برای گل دهی، به روزهای کوتاه و شب های بلند احتیاج دارند. چنین گیاهانی اگر طول شب از حدّ معینی کوتاه تر باشد ،گل نخواهند داد. روشنایی مناسب برای گلدهی این گیاهان ۱۲ - ۱۰ ساعت می باشد اگر طول روز برای این گیاهان بیشتر از 12 ساعت شود رشد رویشی آن ها شروع می شود و گل کردن آن ها به تأخیر می افتد، مانند لوبیا.

گیاهان بی تفاوت: این گونه گیاهان به طول روز حساس نیستند و در هر طول روزی که قرار گیرند گل می دهند، مانند، گوجه فرنگی، ذرت.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس شدت نور

گیاهان سایه دوست:

مانند سرخس، فیکوس

گیاهان آفتاب دوست:

مانند غلات، حبوبات، و بسیاری از گیاهان زراعی و باغی

گیاهان سایه آفتاب دوست:

مانند حسن یوسف، سیکلامن

گیاهان غیرحساس:

مانند ماگنولیا

۰۹ دی ۹۷ ، ۱۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری مراحل تعویض خاک گلدان

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

مراحل تعویض گلدان

برای تعویض گلدان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱-  ابتدا از وجود سوارخ در ته گلدان مطمئن شوید.

۲- اگر از گلدان سفالی استفاده می کنید، بر روی سوراخ ته آن تک های کوچک از گلدان شکسته قراردهیدو لایه ای خرده سنگ بریزید.ا گر ازگلدان پلاستیکی استفاده می کنید مقداری خرده سنگ درته گلدان و بر روی سورا خهای موجود بریزید. این لایه هنگام خروج آب اضافى مانع از شست وشوی خاک از ته گلدان م یشود و عمل زهکشی (خروج آب) را آسان می کند.

۳-  بر روی لایه ی خرده سنگ لایه ای شن ریز برای زهکشی و جلوگیری از شسته شدن خاک گلدان بریزید.

۴- بر روی لایه ی شن ریز لایه ای زغال چوب خرد شده بریزید. این زغال،که داراى منافذ و خاصیت جذب کنندگی شدید است، بعضی از مواد مضر در آب را ( مثل کلر و سایر مواد سمی ترشح شده از ریشه) جذب مى کند و مانع جمع شدن آن ها در محیط ریشه می شود و از مسموم شدن ریشه و در نهایت پوسیدگی آن جلوگیری می کند.

۵- بر روی لایه های ماسه و زغال چوب، به ضخامت سه تا چهارسانتی متر خاک آماده شده را بریزید و سطح خاک را یکنواخت کنید.

۶-  گلدان محتوی گیاه آپارتمانی را، که یک ساعت قبل از تعویض کاملاً آبیاری کرده اید، با دست چپ طوری بگیرید که بوته ی گیاه بین دو انگشت وسط و اشاره قرار گیرد وبا دست راست ته گلدان را بگیرید و برگردانید و لبه ی گلدان را به آرامی به کنار میز یا هر چیز محکم دیگری بزنید به طوری که خاک اطراف ریشه از گلدان جدا شود و بعد با کمک دست چپ آ نها را نگه دارید.

۷-  چنانکه گیاه به صورت واژگون در دست چپ شما قرار دارد، با دقت و با کمک دست راست ریشه ی متراکم ته گیاه را از حالت تراکم درآورید تا تارهای کشنده، به صورت آویزان درآیند.

۸- سپس گیاه را در داخل و وسط گلدان قرار دهید، به طوری که گیاه در مرکز گلدان قرار گیرد و به تدریج با بیلچه خاک آماده شده را به فضای خالیِ بین توده ی ریشه و خاک و جدار گلدان اضافه کنید.

۹- به تدریج که خاک را اضافه می کنید، چندین بار گلدان را تکان دهید و به آرامی کف آن را به زمین بکوبید تا هواى منافذ خاک خارج شود و خاک به ریشه بچسبد. در این حالت سطح خاک کمی پایین می رود که می توانید آن را مجدداً با خاک پر و سطح خاک را با دست صاف کنید.

10 - گلدان را به آرامی آبیاری کنید و مدت چند روز تا یک هفته آن را در محلی سایه دار و خنک ( برای جلوگیری از عمل تبخیر از سطح بر گها) نگه دارید تا ریشه به راحتی بتواند در خاک جدید رشد و نفوذ کند. بعد از سپری شدن این مدت می توانید گلدان را به محل اصلی منتقل کنید.

توجه :  هنگامِ ریختن خاک باید دقت کنید که سطح خاک با لبه ی گلدان هم سطح نشود. چون در این حالت آبیاری با مشکل مواجه خواهد شد، یعنی فضایی برای تجمع آب بر روی خاک نمانده، در نتیجه آب از لبه ی گلدان سرریز می شود و نمی تواند در داخل خاک نفوذکند. از طرفی ممکن است خاک شسته شود. پس برای جلوگیری از این حالت باید سطح خاک یک تا دو سانتی متر از لبه ی گلدان پایین تر باشد تا بدون اینکه آب از لبه ی گلدان سرریزکند فضایی برای تجمع آب و در نتیجه نفوذ بهتر به داخل خاک به وجود آید.

۰۶ دی ۹۷ ، ۰۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری روش های ازدیاد گیاهان زراعی و باغی

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

روش های ازدیاد گیاهان زراعی و باغی

تکثیر غیرجنسی (رویشی)

ازدیاد گیاهان، با استفاده از سایر اندام های گیاهی ریشه،ساقه، برگ ..به غیر از بذر را تکثیر غیرجنسی گویند. مزیتی که تکثیر غیرجنسی دارد این است که گیاه به وجود آمده کاملاً شبیه گیاه اصلی بوده،تمام صفات آن را داراست.

از تکثیر غیرجنسی در موارد زیر استفاده می شود:

۱- در گیاهانی که به دلایل مختلف قادر به تولید بذر نیستند. مانند موز

2- در گیاهانی که بذر سالم تولید می کنند ولی نهال های به دست آمده از بذر آن ها بسیارضعیف است و مدتی طول می کشد تا بزرگ شده، گل و محصول تولید کنند. مانند توت فرنگی،سیب زمینی

۳- در گیاهانی که بذر آن ها بسیار مشکل جوانه می زند.

تکثیر غیرجنسی گیاهان به روش های مختلفی انجام می شود. پیوند زدن، خوابانیدن و قلمه زدن از رایج ترین رو شهای تکثیر غیرجنسی هستند.

قلمه :

قلمه، عبارت است از قسمتی از ساقه، برگ یا ریشه که از گیاه مادری جدا شده، با قرار گرفتن در بستر و شرایط مساعدِ می تواند تولید ریشه و گیاه جدید نماید.

قلمه ی ساقه:

این روش معمولی ترین و متداول ترین روش قلمه زنی ا ست. در این روش، قسمتی از ساقه را که دارای جوانه ی جانبی یا انتهایی مى باشد را از پایه مادری جدا ساخته، برای ریشه زایی در محیطی مساعد قرار می دهند تا پس از ایجاد ریشه، به صورت گیاه مستقلی رشدکند. شمعدانی، برگ نو، افرا و بسیاری از گیاهان به این روش تکثیر می شوند.به طور کلی، قلمه از شاخه های جانبی بهتر از شاخه های انتهایی، ریشه می دهد

قلمه ی برگ:

در این روش، پهنک برگ را گاهی همراه با دمبرگ و گاهی بدون آن، از گیاه مادر جدا کرده، آن را در محیط مناسب قرار می دهند. بعد از مدتی از پهنک یا دمبرگ یا از هر دوی آن ها جوانه های تولید کننده ساقه و ریشه ایجاد می شود. سانسیوریا و بنفشه افریقایی ... با قلمه برگ تکثیر می شود.

پیوند زدن:

پیوند زدن، عبارت است از متصل کردن دو قسمت گیاهی مانند ساقه و ریشه یا دو ساقه مختلف به نحوی که آن دو قسمت در محل اتصال، با هم یکی شده، به عنوان گیاه مستقل به رشد ادامه دهند.

پیوندزدن

بهترین زمان برای پیوند شاخه، اواخر زمستان و اوایل بهار و برای پیوند جوانه، اواسط بهار تا اواخر تابستان که پایه به راحتی پوست می دهد می باشد.

برای اینکه پیوند زدن موفقیت آمیز باشد (به اصطلاح پیوند بگیرد)، فراهم بودن شرایط زیر ضروری است:

1- بین پایه و پیوندک، قرابت و تجانس وجود داشته باشد.

2- نوع پیوند با نوع گیاه متناسب باشد.

خوابانیدن:

خوابانیدن، یکی از روش های ازدیاد گیاهان است که در آن، ساقه را در حالی که به گیاه مادری متصل است در خاک مرطوب قرار می دهند تا ریشه دار شود و پس از آنکه ریشه کافی تولید کرد آن را از گیاه مادر جدا می کنند تا به عنوان گیاه مستقل به رشد خود ادامه دهد.

مزیّت این روش آن است که گیاه مادر آب و مواد غذایی شاخه ی خوابیده شده را تا موقع ایجاد ریشه، تأمین می نماید.

از معایب این روش آن است که از یک گیاه مادر، اغلب تعداد معدودی گیاه می توان به دست آورد. خوابانیدن شاخه، معمولاً در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام می شود. مدت خوابانیدن شاخه یک فصل رشد است مثلاً شاخه هایی را که در اول بهار خوابانیده شده اند در اواخر پاییز ازپایه مادری جدا می کنند.

۳۰ آذر ۹۷ ، ۲۳:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول عمر

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول عمر

گیاهان یک ساله: گیاهانی هستند که چرخه ی زندگیشان، از جوانه زدن تا تولید بذر را در یک فصل رشد یا حداکثر در یک سال انجام می دهند مانند انواع غلات و حبوبات.

گیاهان دو ساله: گیاهانی هستند که چرخه زندگی دو ساله دارند. این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال زراعی بعدی، گیاه به گل رفته و تولید بذر می کند. مانند: چغندر، پیاز، هویج

گیاهان چندساله: گیاهانی هستند که دوره ی رشد و نمو آن ها چندین سال طول می کشد و می توان چندین سال از آن ها محصول برداشت نمود. مانند: یونجه، اسپرس، تاج الملوک و درختان.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس عملیات داشت

گیاهان وجینی:

گیاهانی هستند که بوته های آن ها به فضای بیشتری احتیاج دارند. به همین دلیل آن ها را با فاصله و به صورت ردیفی کشت می کنند. علف های هرز فاصله بین ردیف ها را با وسایل مکانیکی وجین می کنند به همین دلیل به آن ها گیاهان وجینی می گویند مانند سیب زمینی، ذرت، چغندرقند، کلم و کاهو. عملیات داشت در این گروه از گیاهان به صورت مکانیزه قابل انجام است.

گیاهان غیروجینی:

گیاهانی هستند که بوته ی آن ها حجم زیادی ندارند. بنابراین، این گیاهان به صورت متراکم و نزدیک به هم کشت می شوند. مانند: گندم، جو، یونجه، تره، شاهی و تربچه.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس فصل رشد

گیاهان پاییزه : این نوع گیاهان نسبت به سرما نسبتاً مقاوم اند و کنترل علفهای هرز در این گیاهان به صورت مکانیزه مقدور نمی باشد برخی از آنها برای گل دادن به یک دوره ی سرما یا بهاره کردن احتیاج دارند. این گیاهان، در هوای خنک بهتر رشد می نمایند و اغلب بلند روز هستند. مانند گندم و جو پاییزه، جعفری، نخودفرنگی و ... .

گیاهان بهاره: گیاهانی هستند که نسبت به سرما مقاومت کمتری دارند و برای گل دادن هم به سرما نیاز ندارند. رشدشان در هوای معتدل بهتر است. مانند ذرت، پنبه، نیشکر، گندم بهاره، گوجه فرنگی، فلفل، طالبی و ... .

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس حرارت مطلوب

گیاهان سرمادوست:

این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای خنک انجام م یدهند و از هوای گرم خسارت می بینند. مانند گندم، جو، سیب زمینی، کتان، چغندرقند، سیر، گل کلم، ریواس و اسفناج.

دمای مطلوب برای آن ها بین 32 - 16 درجه سانتی گراد است.

گیاهان گرمادوست:

این گیاهان، در هوای نسبتاً گرم بهتر رشد می کنند و بر اثر یخبندان از بین می روند. دمای مطلوب برای رشد این گیاهان ۳۸ - ۳۰ درجه سانتی گراد است ذرت، نیشکر، خیار، بادمجان، طالبی، هندوانه و ... .

۲۹ آذر ۹۷ ، ۰۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و موارد مصرف

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و موارد مصرف

غلات:

این گیاهان که از خانواده گندمیان هستند بیشتر به منظور تولید دانه کشت می گردند. مانند گندم، جو، ذرت، ذرت خوشه ای، برنج ،یولاف، چاودار، ارزن. دانه این گیاهان از نظر نشاسته ، غنی و از لحاظ پروتئین نسبتاً فقیر است. محصول این گیاهان به مصرف تأمین غذای ضروری و اولیه انسان و حیوانات اهلی (نظیر گاو، گوسفند و پرندگان) می رسد.

حبوبات:

این گیاهان از تیره بقولات اند و به منظور تولید دانه کشت می شوند. این نوع گیاهان از نظر پروتئینی غنی هستند و به مصرف تغذیه ی انسان و دام می رسند. مانند لوبیا ، نخود، ماش، عدس، باقلا، بادام زمینی، لوبیای روغنی (سویا)، لوبیا چشم بلبلی، نخودفرنگی و ... .

گیاهان علوفه ای :

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای استفاده از قسمت های هوایی آن ها (به صورت تازه، خشک و یا سیلوشده) در تغذیه دام کشت می گردند. مانند ذرت علوفه ای، انواع علف های چمنی، یونجه و شبدر، اسپرس، یولاف و ... .

گیاهان روغنی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای روغن گیری از دانه تولیدی کشت می گردند. مانند پنبه، کتان، لوبیا روغنی، بادام زمینی، آفتابگردان, ذرت و کلزا.

گیاهان لیفی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که از الیاف قسمت های مختلف آن ها پس از تبدیل به نخ در نساجی، برای پارچه بافی و تولید دیگر محصولات صنعتی استفاده می شود. از انواع این گیاهان می توان پنبه، کتان، کنف، شاهدانه، چتائی و ... را نام برد.

گیاهان قندی:

گیاهانی هستند از تیره های مختلف که برای تهیه ی قند از عصاره ی شیرین آن ها کشت می شوند. مانند چغندرقند و نیشکر.

گیاهان دارویی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای تهیه انواع دارو مورد استفاده قرار می گیرند. مانند: گاوزبان و آویشن، شیرین و تلخ بیان، قدومه، ...

گیاهان تدخینی:

گیاهانی هستند که در تهیه انواع دخانیات مورد استفاده قرار می گیرند. مانند: توتون، تنباکو و ... .

گیاهان ادویه ای:

گیاهانی هستند که از عطر یا رنگ و طعم آن ها در تهیه انواع غذاها استفاده می شود. مانند: زعفران، دارچین و زیره ... .

۲۷ آذر ۹۷ ، ۱۸:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم آموزش تولید و کاشت سبزه گندم سبزه شب عید grow wheatgrass

آموزش ساخت پروژه کاروفناوریپودمان نگه داری گیاهان

کلیپ آموزش ساخت پروژه کاروفناوری

کلیپ آموزش تولید و کاشت سبزه گندم

grow wheatgrass

همراهان محترم در پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم شما با کاشت و تولید انواع گلها و گیاهان آشنا می شوید حال این کلیپ آموزشی نحوه کاشت گندم در ظرف و تولید سبزه را آموزش می دهد شما پس از دیدن این فیلم براحتی خواهید توانست سبزه شب عیدتان را بکارید و حتی به عنوان پروژه کاروفناوری در کلاس درس ارائه کنید

فرمت Avi

حجم 17 مگابایت

ادامه مطلب...
۲۶ آذر ۹۷ ، ۱۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

تحقیق کاروفناوری اثرات نور زیاد و نور کم بر ظاهر گیاهان

مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

اثرات نور زیاد و نور کم بر ظاهر گیاهان

دوستان در تصاویر زیر اثرات نور کم و نور زیاد بر روی گیاهان را مشاهده می نمایید.

1- علائم کمبود نور

اثرات نور زیاد و نور کم بر ظاهر گیاهان - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم


2- علائم نور زیاد

اثرات نور زیاد و نور کم بر ظاهر گیاهان - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

۲۴ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله