مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

گروه بندی گیاهان زراعی بر اساس هدف تولید و موارد مصرف

غلات:

این گیاهان که از خانواده گندمیان هستند بیشتر به منظور تولید دانه کشت می گردند. مانند گندم، جو، ذرت، ذرت خوشه ای، برنج ،یولاف، چاودار، ارزن. دانه این گیاهان از نظر نشاسته ، غنی و از لحاظ پروتئین نسبتاً فقیر است. محصول این گیاهان به مصرف تأمین غذای ضروری و اولیه انسان و حیوانات اهلی (نظیر گاو، گوسفند و پرندگان) می رسد.

حبوبات:

این گیاهان از تیره بقولات اند و به منظور تولید دانه کشت می شوند. این نوع گیاهان از نظر پروتئینی غنی هستند و به مصرف تغذیه ی انسان و دام می رسند. مانند لوبیا ، نخود، ماش، عدس، باقلا، بادام زمینی، لوبیای روغنی (سویا)، لوبیا چشم بلبلی، نخودفرنگی و ... .

گیاهان علوفه ای :

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای استفاده از قسمت های هوایی آن ها (به صورت تازه، خشک و یا سیلوشده) در تغذیه دام کشت می گردند. مانند ذرت علوفه ای، انواع علف های چمنی، یونجه و شبدر، اسپرس، یولاف و ... .

گیاهان روغنی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای روغن گیری از دانه تولیدی کشت می گردند. مانند پنبه، کتان، لوبیا روغنی، بادام زمینی، آفتابگردان, ذرت و کلزا.

گیاهان لیفی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که از الیاف قسمت های مختلف آن ها پس از تبدیل به نخ در نساجی، برای پارچه بافی و تولید دیگر محصولات صنعتی استفاده می شود. از انواع این گیاهان می توان پنبه، کتان، کنف، شاهدانه، چتائی و ... را نام برد.

گیاهان قندی:

گیاهانی هستند از تیره های مختلف که برای تهیه ی قند از عصاره ی شیرین آن ها کشت می شوند. مانند چغندرقند و نیشکر.

گیاهان دارویی:

گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای تهیه انواع دارو مورد استفاده قرار می گیرند. مانند: گاوزبان و آویشن، شیرین و تلخ بیان، قدومه، ...

گیاهان تدخینی:

گیاهانی هستند که در تهیه انواع دخانیات مورد استفاده قرار می گیرند. مانند: توتون، تنباکو و ... .

گیاهان ادویه ای:

گیاهانی هستند که از عطر یا رنگ و طعم آن ها در تهیه انواع غذاها استفاده می شود. مانند: زعفران، دارچین و زیره ... .