تحقیق کاروفناوری پودمان نگه داری از حیوانات کاروفناوری هشتم

عوامل مؤثر در پرورش و نگهداری زنبور عسل

عوامل مهمی که اساس پرورش و نگهداری زنبور عسل را تشکیل می دهند، عبارتند از:

1- چراگاه: برای برداشت محصول عسل بیشتر باید به اولین عامل مؤثر یعنی چراگاه های زنبور عسل توجه داشت.

2- آب و هوا: وضعیت هوا را نیز می توان دومین عامل مؤثر شمرد.چگونگی چراگاه های زنبورداری و وضعیت هوا را نمی توان با قاطعیت تمام پیش بینی کرد. اما زنبوردار، با مشاهدات عینی و تجربیات چندساله خود می تواند هوای منطقه و وضع گل ها، و زمان گل دهی را به صورت تقویم چراگاهی درآورده و پیش بینی لازم را بنماید.

3- نژاد زنبور: نوع و نژاد زنبور عسل را نیز می توان یکی دیگر از عوامل مؤثر دانست. با استفاده از روش های صحیح پرورش ملکه می توان ملکه هایی را که دارای صفات و مشخصات مطلوب برای منطقه هستند، انتخاب کرد. یعنی نژادی را به گزینی کرد که نسبت به تغییر وضع هوا و گل های منطقه محدودیتی در تخم گذاری ملکه مشاهده نشود و هم چنین علاقه زیادی به تولید بچه کندوی طبیعی ندهد.

4- نوع کندو: یکی دیگر از عوامل مؤثر در زنبورداری انتخاب کندوی واجد شرایط است. نه تنها، نوع کندو از نقطه نظر مصالح به کار برده شده (نوع چوب، فرم و غیره) در پیشبرد عملیات مربوط به زنبورداری و نحوه حمل و نقل مؤثر است، بلکه در چگونگی فعالیت زنبوران چه از نقطه نظر کمی و کیفی زنبوران خاصه در میزان تولید عسل تأثیر فراوانی دارد.

5- روش کار با کندو: روش کار با کندو را نیز می توان از عوامل مؤثر در پرورش زنبور عسل محسوب کرد که خود عامل مهم و قابل توجهی است.یعنی زمان لازم برای بازدید و بررسی کندو را باید به حداقل ممکن رسانده و پیوسته سعی کرد که تمامی وقت صرف شده معقولانه و اقتصادی باشد. بدین معنی که با درنظر گرفتن کلیه جوانب امر، وضعیت کندوها طوری آماده شوند که به موقع بتوان آن ها را برای استفاده از چراگاه های زنبورداری آماده کرد. به طوری که در حداقل زمان گل دهی چراگاه بیشترین محصول عسل نسبت به سرمایه و وقت صرف شده برداشت شود.

6- مدیریت: اداره خوب یک زنبورستان، پیش شرطی برای موفقیت در زنبورداری بوده و آن را تبدیل به کار پرمنفعتی خواهد ساخت. زنبورداری کار پرزحمتی نیست و همانند کشاورزی نیاز به تلاش و کوشش زیاد ندارد اما نکات ظریف زیادی در زنده نگه داشتن بهینه هر کلنی وجود دارد که دانستن آن ها برای زنبورداری امری ضروری است.