مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

ورشو سازی

1- ماهیت

ورشو آلیاژی است مرکّب از 55 % مس و 25 % نیکل و بقیه برنج و سرب و قلع و نقره.

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت ها و قابلیت های فردی و شغلی در این شغل ضروری است تا بتوان با کمک از آن ها وسایل فلزی مورد نظر را با استفاده از فلزاتی هم چون مس، نقره و برنج ساخت وسایلی همچون سماور، آفتابه، لگن ، قاشق و چنگال ، سینی، قهوه جوش، قاب آیینه ی پایه دار در شکل های بیضی و چهارگوش ،

لازم به ذکر است که مهد ورشوسازی در ایران شهرهای بروجرد و دزفول هستند

ابزار لازم برای انجام کار : مواد و وسایل مورد نیاز عبارت است از : برنج و ورشو، قلع، سرب، چکش بزرگ، چکش چوبی، سوهان، مته ی دستی، سندان ، و ... که جهت ایجاد نقوش راه راه یا خطوط صاف فرو رفته یا برجسته از آن استفاده می شود ، دستگاه پولیش برقی جهت پرداخت و جلادهی ، وان آب کاری ، دستگاه پرس دستی کوچک ، هویه ، پیرادوس دستی.

سیستم نظارت : در این شغل سیستم خودنظارتی و هم چنین نظارت غیرمستقیم از سوی اداره ی استاندارد انجام می گیرد.

2- محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : فضای فیزیکی مورد نیاز کارگاهی با مساحت تقریبی 24 متر مربع است که در آنجا ابزارهای لازم و وان آبکاری تعبیه شود، همراه با نور کافی و تهویه ی مناسب

ساعات کار: در این شغل انجام کار به صورت کار تمام وقت و یا پار ه وقت انجام می پذیرد.

تشریح خطرات احتمالی کار : با توجه به استفاده از مواد مذاب احتمال آسیب دیدن وجود دارد.

محل اشتغال : این شغل ثابت است و نیاز به جابه جایی ندارد.

محیط کار : معمولاً محیط انجام این کار پرسر و صدا است.

سر و کار با دیگران است یا با وسایل و ابزار : در این شغل بیش تر با ابزار و وسایل سر و کار وجود دارد.

3- مدارک تحصیلی مورد نیاز و آموزشهای لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک تحصیلی : دیپلم. ضروری است تا بتوان برای پیشرفت در این شغل دوره های آموزشی را طی کرد.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل : حداکثر مدت زمان آموزش حدود 1 سال به صورت استاد  شاگردی زمان نیاز دارد.

نوع آموزش: آموزش به صورت حضوری و استاد  شاگردی انجام می شود.

4- چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

می توان با استفاده از متنوع کردن تولید و برگزاری نمایشگاه ها مردم را با تولیدات مختلف این رشته آشنا کرد و بر حجم تقاضا برای توسعه ی این شغل افزود.

5- گزینه های استخدامی این شغل چگونه است؟

این شغل در بخش خصوصی کاربرد دارد.

6- چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

آینده ی این شغل یکنواخت پیش بینی می شود.

7- حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

در این شغل حقوق ثابت وجود ندارد و بر مبنای تقاضای بازار مصرف، درآمد شاغلان نیز متغیر است.

8- راه های کسب اطّلاعات بیشتر

از طریق شاغلین این حرفه و هم چنین مراکز صنایع دستی و نیز معاونت صنایع دستی اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می توان درباره ی آن اطّلاعات کسب کرد.

9- توانایی ها و مهارتهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

 توانایی های کلامی شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی و استفاده از آن ها در حل مسایل مبتلابه

درک نوشتاری شامل درک اطّلاعات مکتوب بیان نوشتاری که دربرگیرنده توانایی تبادل و انتقال اطّلاعات و نظرات با نوشتن است به طوری که دیگران آن را درک کنند.

توانایی ابداع برای ارایه ی ایده های خلّاقانه

توانایی حافظه برای به خاطر سپردن اطّلاعات

توانایی ادراکی شامل سرعت ادراک تفاوت ها و شباهت ها

توانایی توجه که مرتبط با تمرکز مداوم و برون حواس پرتی بر یک وظیفه است.

توانایی های حرکتی ظریف در استفاده ی صحیح و سریع از دست و انگشتان

توانایی های جسمانی اعم از تعادل، هماهنگی، انعطاف و بنیه ی جسمانی

توانایی های بصری و شنیداری در دیدن جزییات و توانایی تمرکز بر یک منبع صدا.

هم چنین مهارت های فنّی برای طرّاحی، ساخت، تصحیح ایراد ها و استفاده از دستگاه ها ضروری است.

10- کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین که اغلب با فعالیتهای کاری عملی و ارتباط با ابزار و ماشین آلات مرتبط می باشد.

شخصیت قراردادی که اغلب با پیروی از یک سری روش های معمول سر و کار دارند در این گونه از شخصیت شاغل بیش تر با اطّلاعات و جزییات سر و کار دارد.

11- ارزش های کاری برای انجام این شغل :

موفّقیت: یکی از ارزش های کاری است که شاغل در آن اجازه دارد تا از همه ی توانایی هایش استفاده کند و احساس موفّقیت نماید.

شرایط کار : در این شغل به جهت امنیت شغلی، شرایط کاری خوب و استقلال در انجام کارها، همچنین حقوق بهتر، مناسب تر است.

شهرت : در این شغل امکان ارتقای شغلی و جایگاه بهتر اجتماعی وجود دارد.

ارتباطات : در این شغل ارزشهای اخلاقی، امکان ارایه ی خدمات به دیگران و همکاری با دیگر شاغلان به عنوان مزیت برتر شناخته می شود.