مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

تأثیرات گیاهان

ارتباط و علاقه ی انسان به گیاهان از سال های بسیار دور و شاید از دوران انسان های اولیه سر چشمه می گیرد. در طول تاریخ استفاده از گیاهان، مسیر تکاملی بسیار وسیع و گسترده ای داشته است و انسان هابا استفاده از روش های گوناگون سعی کرده اند گیاهان را به منظور رسیدن به رفاه حال خود پرورش دهند و از آن ها برای تغذیه و حفظ بقای خویش استفاده کنند.

انسان به مرور زمان گیاهان را شناسایی، تربیت و خانگی نموده و آن ها را برای استفاده های اقتصادی در گروه های گیاهان زراعی و باغی طبقه بندی کرده است.انسان ها، علاوه بر استفاده های اقتصادی از گیاهان، آن ها را در محیط اطراف محل زندگی و حتی در محل زندگی برای رسیدن به آرامش روحی پرورش می دهند.

تأثیر گیاهان بر محیط زیست

محیط زیست طبیعی دارای گیاهان مختلف کوچک،درختچه ها و درختان بزرگ است. درختچه ها و درختان بزرگ، جنگل ها رابه وجود آورده اند و گیاهان کوچک نیز در میان آن ها رشد می کنند. جنگل ها و پوشش های گیاهی طبیعی تضمین کننده ی حفظ و پایداری آب، خاک و هوای سالم در هر سرزمینی است و پشتوانه ی مهم و مطمئنی برای نگه داری و توسعه ی روش های کشاورزی و سایر منابع تغذیه ای انسان به شمار می آیند.از این رو پوشش های گیاهی تأثیراتى بر محیط به شرح زیر دارند

۱- ایجاد زیبایی و منظره ی دل پذیر در طبیعت؛

۲- ایجاد تفرجگاه برای انسان ها؛

۳- جلوگیری ازفرسایش خاک براثر آب بارندگی و باد؛

4- جلوگیری از بروز سیل با جذب آب حاصل از بارندگی به کمک ریشه ها و نفوذ آن ها به داخل خاک؛

۵- تولید اکسیژن و هوای مطلوب و پاک سازی هوای آلوده؛

۶- جلوگیری از گرم شدن هوای کره ی زمین با جذب کربن دى اکسید هوا و سایر گازهای زیان آور.

تأثیر گیاهان بر اقتصاد:

با توجه به تنوع گیاهان و طبقه بندی آن ها در گروه های گیاهان زراعی و باغی، مى توان با انتخاب، اصلاح و پرورش این گونه از گیاهان، علاوه بر تأمین مواد غذایی و حفظ بقای خود و تأمین منافع اقتصادی، با فروش محصولات و صدور آن ها به خارج ازکشور به بهبود وضع اقتصاد مملکت خویش کمک کرد

تأثیر گیاهان بر سلامت جسم و روح:

در بین گیاهان باغی، گل ها و گیاهان و درختچه های زینتی قرار دارند که انسان با پرورش آن ها در منزل، باغچه و محیط شهری (پارک ها)، علاوه بر ایجاد زیبایی در محیط، باعث آرامش و سلامت جسم و روح خود می شود.

در عصر حاضر پیشرفت صنعت، موجب آلودگی بیش تر محیط زیست شد و با افزایش جمعیت شهری، فضای زندگی را به اندازه ی حجم یک آپارتمان تنگ کرده است. افزایش وسعت فضاهای سبز به طریق زیر باعث آرامش بیش تر جسم و روح و رفع خستگى انسان مى شود:

الف - جذب پرتوهاى مضر خورشیدى توسط گیاهان از اثرات بد آن ها بر بدن انسان جلوگیرى مى کند.نیاز انسان به طبیعت سبز به ویژه گل ها و گیاهان زینتى بیش تر احساس مى شود.

ب - تولید اکسیژن و مطبوع کردن هوا: مقدار زیادی از اکسیژن آزاد شده در طبیعت از طریق فضای سبز تولید می شود. اگر درخت و فضای سبزی نباشد، مشکل انسان در ارتباط با وجود گاز کربن دى اکسید گازهای سمی حاصل از سوختن سوخت های فسیلی (نفت، گازوئیل و بنزین) در هوا و کمبود اکسیژن به خوبی مشخص می شود، در نتیجه با مشکلات تنفسی و سایر بیماری ها مواجه خواهد شد.

ج -  متعادل کردن آب و هوا: کاهش دما و افزایش رطوبت هوا موجب آسایش زندگى انسان مى شود.

د - کاهش آلودگی های صوتی (صدا): گیاهان و درختان کاشته شده در کنار خیابان های پر رفت و آمد و هم چنین پارک ها باعث جلوگیری از تأثیر صداهای  آزاردهنده ی ناشی از حرکت و صدای بوق اتومبیل ها و سایر دستگاه های موتوری می شود. در نتیجه انسان با کاهش فشارهای حاصل از سر و صدای زیاد، احساس راحتی و آرامش می کند.

ه -  جذب گرد و خاک هوا: درختچه ها و درختان زینتی به سبب پراکندگی شاخ وبرگ هایشان مانند یک گردگیر (فیلتر) عمل می کنند و مانع نفوذگرد و خاک به محل سکونت و در نهایت به دستگاه تنفسی انسان می شود.

تحقیقات نشان می دهد درختانی مانند گردو،کاج، بلوط، نراد، سروکوهی، بید، افرا و زبان گنجشک از خود موادی در هوا رها می کنند که برای بسیاری از میکرب ها و قارچ های تک سلولی و برخی ازحشرات ریز اثر کشندگی دارد ولی تولید چنین موادی بر روی انسان اثر فرح بخشی می گذارد

ش