مطالب کمک درسی پودمان 6 نقشه کشی کاروفناوری هفتم

ترسیم زاویه های مختلف با خط کش تی - گونیای ۳۰ و ۴۵ درجه

برای ترسیم زاویه های مختلف می توانیم از گونیای 30،45 و خط کش کمک بگیریم که ما در ادامه مطلب آموزش تصویری ترسیم زاویه های مختلف را برای شما قرار دادیم.