مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق درس کاروفناوری

کاروفناوری نهم

انواع سیم کشی

اصولاً سیم کشی به دو صورت روکار و توکار انجام می گیرد:

الف) سیم کشی روکار: معمولاً در سیم کشی روکار سیم ها را از روی سطح تمام شدهٔ کار به صورت آزاد یا در داخل لوله و یا داکت عبور می دهند. در این روش کلیه سیم ها یا لوله ها در معرض دید هستند و به همین دلیل عیب یابی در این نوع سیم کشی آسان است.

ب) سیم کشی توکار: در این نوع سیم کشی، باید سیم را از داخل دیوار یا سقف یا کف عبور داد. برای این منظور لوله های مخصوصی از جنس  pvc را زیر گچ کار می گذارند و سیم ها را از داخل آنها عبور می دهند.

روش های سیم کشی

سیم کشی با توجه به موقعیت محلی و با در نظر گرفتن مسائل دیگری مانند زیبایی، ارزش اقتصادی، اهمیت حفاظتی در اماکن مختلف، به سه روش زیر اجرا می شود.

سیم کشی با جعبه تقسیم: در این روش سیم ها را از قسمت بالای دیوار و از داخل لوله به صورت افقی عبور می دهند. در نقاط معین (در بالای کلید یا پریز) و به فاصلهٔ حدود ۳۰ سانتی متر از سقف، قوطی تقسیم در نظر گرفته می شود و انشعابات مورد نیاز در داخل آن انجام می گیرد. در گذشته از این روش بیشتر استفاده می شد، ولی امروزه به دلیل این که تجهیزات سیم کشی توسعه یافته و عیب یابی و مسائل دیگر در سیم کشی مطرح است کمتر استفاده می شود. لذا این روش به نام روش کلاسیک و آموزشی مطرح می شود.

سیم کشی توکار با استفاده از قوطی کلید و پریز به جای قوطی تقسیم : در این روش از قوطی های کلید و پریز علاوه بر نصب کلید و پریز به جای قوطی تقسیم استفاده می شود. باید توجه داشت که در موقع نصب قوطی کلید و پریز باید فضای لازم برای انجام اتصالات در نظر گرفته شود. در این روش معمولاً مدار پریزها از مدارهای روشنایی جدا اجرا می شود. امروزه از این روش خیلی زیاد استفاده می کنند.

سیم کشی توکار با استفاده از تابلوهای توزیع محلی: در این روش از سیم کشی توکار سیم ها، با توجه به توزیع برق و تقسیم بندی محل های متفاوت از تمام وسایل، به طور مجزا به داخل تابلوی توزیع آورده می شوند. محل نصب این تابلو باید در جایی باشد که آوردن لوله ها برای سیم کشی به محل تابلوی مرکزی امکان پذیر باشد. در این روش معمولاً جعبهٔ تقسیم مرکزی (تابلوی توزیع محلی) را در راهرو یا محل های مناسب دیگری نصب می کنند. در این روش امکان تغییرات و عیب یابی، در مقایسه با دو روش دیگر، راحت تر انجام می گیرد. به همین جهت از این روش در واحدهای مسکونی، دفاتر کار، ادارات، بیمارستان ها و مشابه آنها استفاده می شود. بهترین محل برای نصب این تابلو نزدیک در ورودی اصلی است.