مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

شومینه سازی

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت ها و قابلیت های فردی و شغلی جهت تولید شومینه یا بخاری دیواری برای گرم کردن فضا را گویند.

ابزار لازم برای انجام کار : تیشه، کمچه، تراز، دستگاه برش و فرز ، مصالح ساختمان، انواع آجر نسوز، خاک نسوز، متر، دریچه ی بخاری، شومینه برای دود کش ، لوله 15 و 20 سنگ ابزار شده و زینت داده شده با طرح مجسمه ای، شکل حیوان، شکل گُل، مدل رومی، شیر اطمینان کامل، هیزم نسوز، منقل، مشعل و............

سیستم نظارت : نظارت مستقیم

محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : فضای مناسب برای تولید شومینه با تهویه ی مناسب و نور کافی

ساعات کار : ساعات کار تمام وقت می باشد.

تشریح خطرات احتمالی کار : هنگام برش و فرزکاری ممکن است جسم خارجی به داخل چشم برود. و یا آلودگی و گرد و غبار وارد ریه ها شود و بیماری آسم تولید کند.

محل اشتغال : در محیط کار نیاز به تحرّک و جابه جایی وجود دارد.

محیط کار : معمولاً با سر و صدا همراه است.

سر کار با دیگران است یا با وسایل و ابزار : با ابزار آلات و وسایل.

مدرک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم

مدت زمان دوره ی آموزشی : حداقل یک سال مورد نیاز است یک فرد در این شغل استاد بشود.

نوع آموزش : حضوری و عملی است.

چه چیزی باعث شده است این شغل در مناطق سردسیر رونق داشته باشد؟

به علّت سرمای شدید و نیاز خانواده ها در استان های سردسیر این شغل رونق فراوانی دارد و محصول آن مورد نیاز همگان است.

چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

برای توسعه، این هنر گران قدر نیاز به تبلیغ دارد. حمایت دولت از افراد شاغل با لحاظ کردن سختی کار و انجام بیمه و و تنوع بخشیدن به تولیدات امکان پیشرفت به وجود می آید.

گزینه های استخدامی شغل چیست؟

گزینه استخدامی خاصی ندارد. و شغل آزاد به حساب می آید.

چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

چشم انداز پیشرفت در این شغل به صورت یکنواخت است و هر ساله تقاضاهای بیشتری به وجود می آید.

حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

حقوق به صورت دستمزد در پایان کار پرداخت می شود. براساس میزان تقاضا، حق الزحمه افزایش پیدا می کند.

راه های کسب اطّلاعات بیشتر

از فرد استاد کار می توان اطّلاعات بیش تری در مورد شغل شومینه سازی به دست آورد.

توانایی ها و مهارتهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

- توانایی های کلامی شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی و استفاده از آن ها

- درک نوشتاری شامل درک اطّلاعات مکتوب

- بیان نوشتاری که دربرگیرنده توانایی تبادل و انتقال اطّلاعات و نظرات با نوشتن است.

- توانایی ابداع برای ارایه ی ایده های خلّاقانه

- توانایی حافظه برای به خاطر سپردن اطّلاعات

- توانایی ادراکی شامل سرعت ادراک تفاوت ها و شباهت ها

- توانایی توجه که مرتبط با تمرکز مداوم و برون حواس پرتی بر یک وظیفه است.

- توانایی های حرکتی ظریف در استفاده ی صحیح و سریع از دست و انگشتان

- توانایی های جسمانی اعم از تعادل، هماهنگی، انعطاف و بنیه ی جسمانی

- توانایی های بصری و شنیداری در دیدن جزییات و توانایی تمرکز بر یک منبع صدا.

همچنین مهارت های فنّی ،طرّاحی، ساخت، تصحیح ایراد ها و استفاده از دستگاه ها ضروری است.

کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

- شخصیت واقع بین که اغلب با فعالیت های کاری عملی و ارتباط با ابزار مرتبط می باشد.

- شخصیت قراردادی که اغلب با پیروی از یک سری روش های معمول سر و کار دارند

ارزش های کاری برای انجام این شغل :

موفّقیت : یکی از ارزش های کاری است که شاغل در آن اجازه دارد تا از همه ی توانایی هایش استفاده کند و احساس موفّقیت نماید.

شهرت : در این شغل امکان ارتقای شغلی و جایگاه بهتر اجتماعی وجود دارد.

ارتباطات : در این شغل ارزشهای اخلاقی، امکان ارایه ی خدمات به دیگران و همکاری با دیگر شاغلان به عنوان مزیتی برتر شناخته می شود.