مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

شاسی

به بخشی از خودرو که اتاق بر روی آن نصب می شود و به منظور بالابردن استحکام، تحمل بار و وزن بدنه مورد استفاده قرار می گیرد، شاسی گویند.که به طور کلی به انواع زیر تقسیم بندی می شوند.

در آچارکشی شاسی خودرو، بررسی ظاهری و استحکام اتصالات مکانیکی و پیچ و مهره ای آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در خودروها چرخ ها به طور مستقیم به بدنه وصل نمی شوند و این اتصال از طریق سیستم و مکانیزم تعلیق صورت می پذیرد. وظایف کلی سیستم تعلیق را می توان به صورت زیر بیان نمود.

سیستم تعلیق خودرو

وظایف سیستم تعلیق

کاهش ارتعاشات ناشی از ناهمواری های جاده و مستهلک نمودن آنها

بهبود شرایط شتاب گیری و ترمز گیری

کنترل نیروهای وارد به چرخ از طرف جاده وبالعکس

افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن

افزایش راحتی سرنشینان

سیستم تعلیق برای رسیدن به اهداف خود به قطعات و اجزای مختلفی نیاز دارد. تصاویر زیر سیستم های تعلیق و اجزای آنها را نشان می دهد.

کنترل و آچارکشی سیستم تعلیق

اهداف

بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد سیبک ها

بررسی وضعیت ظاهری کمک فنرها و نشتی آنها

کنترل وضعیت ظاهری و فشار هوای تایرها

بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد بوش هاو اتصالات لاستیکی

بررسی وضعیت ظاهری فنرها

بررسی استحکام اتصالات مکانیکی و پیچ ومهره ای