مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

سراجی

1 - ماهیت

تعریف شغل : به مجموعه ای از مهارتهای فردی و شغلی می گویند که افراد شاغل در این شغل به ساختن زین اسب و یراق آلات از پوست و چرم دباغی شده که به شیوه ی سنّتی تولید می گردد، هم چنین در حال حاضر به تولید محصولاتی نظیر انواع کیف و کلاه اقدام می کنند.

ابزار لازم برای انجام کار : ابزارهایی مانند قیچی، چاقو، سوزن های مخصوص ، درفش ، چرخ دوخت و ماده ی اولیه ی چرم دباغی شده.

سیستم نظارت : خود نظارتی

2 محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : یک کارگاه کوچک که گنجایش 2 عدد میز کار و چند قفسه برای گذاشتن مواد اولیه و سایر ابزارها

ساعات کار: پاره وقت و یا تمام وقت متناسب با میزان سفارشات و تقاضا

تشریح خطرات احتمالی کار : ممکن است فرد در حین کار با وسایل برّنده مثل قیچی و یا چاقو آسیب ببیند.

محل اشتغال : برای انجام کار نیاز به جابه جایی نیست.

محیط کار : محیط انجام این شغل ساکت و آرام است.

سروکار با دیگران است یا با وسایل و ابزار؟ معمولاً سروکار با وسایل و ابزار است.

3 - مدارک تحصیلی و آموزشهای لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم، گذراندن دوره های آموزشی به پیشرفت فرد کمک قابل توجهی می کند.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل : در صورت استاد شاگردی حدکثر 1 سال زمان برای آماده شدن وقت نیاز است.

نوع آموزش: به صورت حضوری و روش استاد شاگردی انجام می شود.

4- چه چیز باعث شده است که این شغل رواج داشته باشد؟

وجود دامداری های متعدد باعث رونق این شغل می باشد.

5 - چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

از طریق آموزش های فنّی و حرفه ای می توان به توسعه ی این شغل کمک کرد و برای تعداد زیادی از افراد کارآفرینی کرد، هم چنین با استفاده از استادکاران شاغل.

6 - گزینه های استخدامی شغل چیست؟

این شغل در بخش خصوصی کاربرد دارد.

7 - چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

چشم انداز آینده ی این شغل با توجه به امکان تولید وسایل جدید مثل کیف رایانه ، جاسویچی، کیف پول و ...، رو به پیشرفت است.

8 حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

در این شغل حقوق و مزایای ثابت وجود ندارد و درآمد آن در صورت تقاضای بازار متناسب با افزایش مشتری، افزایش می یابد.

9 - راه های کسب اطّلاعات بیشتر

از طریق آموزشگاه های صنایع دستی و فعالان این بخش و هم چنین معاونت صنایع دستی اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرد شگری می توان درباره ی این شغل اطّلاعات به دست آورد.

10 - توانایی ها و مهارتهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی درک شفاهی : شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی

توانایی ابداع : شامل ارای هی ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه برای یک موضوع

توانایی از برکردن : شامل ب هخاطر سپردن اطّلاعات هم چنین اعداد، تصاویر و رویه ها

توانایی های حرکتی ظریف : شامل پیوستگی دست و بازو در حین کار، چابکی و چالاکی دست

توانایی های کنترل حرکتی : شامل هماهنگی اعضای بدن

توانایی سرعت واکنش : شامل توانایی حرکت سریع مچ و انگشتان در حرکت های ساده و تکراری

11- مهارت های ضروری برای انجام بهتر این شغل عبارت است از :

مهارت مدیریت منابع مواد در استفاده ی مناسب از تجهیزات و موادی که برای انجام کار لازم است.

مهارت پیاده کردن طرّاحی یک ایده و ایده پردازی

مهارت های اجتماعی در گرایش به ارایه ی خدمات، آموزش و راهنمایی و آگاهی از نظر دیگران

12- کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل، کاری عملی و در ارتباط با مواد طبیعی و ابزار است.

شخصیت هنری : زیرا شامل کارکردن با اشکال، طرح ها و الگوهاست.

13- ارزش های کاری برای انجام این شغل :

ارزش های کاری شامل جنبه های همگانی کار، دربرگیرنده ی مسایلی است که برای احساس رضایت شخص با اهمیت هستند و شامل (موفّقیت، شرایط کار، شهرت، ارتباطات، استقلال) است.

موفّقیت : به صورتی است که فرد با به کارگیری توانایی فردی خود احساس موفّقیت می نماید.

شرایط کاری این شغل : شاغل در انجام کار خودش استقلال دارد و با آزادی عمل می تواند کار خود را طرح ریزی کند.