مطالب کمکی جهت تدریس پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم

معیارهای نمو کودک

تعیین میزان نمو کودک، به سادگی آن چه در مورد رشد بیان شد میسر نیست. از این گذشته، نمو و تکامل کودکان علاوه بر مسایلی که بر رشد کودک اثر می گذارد تابع شرایط و علل گوناگون دیگری نیز هست که تعیین و تشخیص خود این عوامل نیز به آسانی میسّر نمی باشد. عواملی نظیر ژنتیک و توارث، خصوصیات قومی و فرهنگی، علل اقتصادی و اجتماعی، مشخصات خانواده و بعُد خانوار، رتبه کودک در خانواده و بسیاری از علل دیگر بر نمو و تکامل کودک مؤثرند.

شاخص های مختلفی برای تشخیص نمو و تکامل کودک در نظر گرفته شده است ولی میزان نمو و تکامل در 5 شاخص زیر می تواند نمایانگر وضعیت تکاملی کودک باشد:

1- ادراک بینایی
2- حرکت دست ها
3- حرکت اعضای بدن
4- گفتار
5- شنوایی و ادراک

جداول گوناگونی برای مشخص کردن نمو و تکامل کودک طراحی شده است. از آن جا که به خاطر سپردن این جداول کار ساده ای نیست نکات مهمی که در سنین مختلف باید مورد توجّه و دقت شما قرار گیرد، در این جا به طور خلاصه آورده شده است.

3 ماهگی

 - وقتی او را روی شکم می گذارید می تواند سرش را نگه دارد.

- با چشم هایش دست های شما را دنبال می کند. لبخند می زند.

6 ماهگی

 - مادرش را می شناسد.

- می تواند اشیا را در دست خود نگه دارد

 - از خود صداهایی شبیه غان و غون درمی آورد.

9 ماهگی

- می تواند بنشیند.

- می تواند اشیا را از یک دست به دست دیگر بدهد.

12 ماهگی

- می تواند چهار دست و پا راه برود.

- می تواند بایستد.

- سعی می کند راه برود.

18 - 12 ماهگی

- به خوبی راه می رود.

- چند کلمه ساده را ادا می کند.

24 - 18 ماهگی

- به خوبی راه می رود حتی می دود.

- چند جمله ساده را بیان می کند.

4 - 2 سالگی

- احساس دفع ادرار و مدفوع خود را خبر می دهد.

- به خوبی حرف می زند.

- در بازی با کودک هم سال خود شرکت می کند.

6 - 4 سالگی

- دفع ادرار و مدفوع خود را کنترل می کند.

- به یادگیری علاقه مند است.

با توجه به مطالب ذکرشده اگر کودکیار متوجه شد که رشد و نمو طفل مطابق سنش نیست باید ضمن توجیه والدین و بدون نگران کردن آنان کودک را به پزشک معرفی نماید.