تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

آشنایی با انواع قیچی دستی ورق بر فلزی

قیچی های دستی

قیچی دستی برای برش کاری خط های صاف کوتاه و منحنی بر روی ورق فلزی به کار می رود. برش کاری با قیچی دستی روشی بدون براده برداری است و دور ریز در آن ناچیز می باشد . مقدار نیروی مورد نیاز برای برش کاری با قیچی دستی، براساس نسبت طول تیغه برنده به طول دسته قیچی تعیین می شود.

در شکل زیر دسته بندی قیچی های دستی با نشان داده شده است.

دسته بندی قیچی دستی

اجزای قیچی های دستی:

شکل زیر اجزای یک قیچی دستی را نشان می دهد.

اصول استفاده از قیچی دستی

1- از دستکش چرمی و عینک شیشه ای محافظ در حین کار با قیچی دستی استفاده کنید، توجه داشته باشید حین برش کاری قطعات کوچک ممکن است به هوا پرتاب شوند که لبه های برنده این تکه ها ممکن است به شما آسیب برساند.

2- برای برش کاری با قیچی دستی، از فشار معمول دست هایتان استفاده کنید.

3- زاویه دهانه قیچی را به طور دقیق در حدود 15 درجه باز کنید و لقی بین تیغه های قیچی در حدود یک بیستم ضخامت قطعه کار باشد.

4- در حین برش کاری با قیچی دستی، طوری برش کاری کنید که دورریز در سمت راست شما در صورتی که راست دست هستید، و اگر چپ دست هستید، طوری برش کاری کنید که دور ریز در سمت چپ شما قرار گیرد.

5- برای برش طرح و شکل دایره ای از قیچی های گرد بر استفاده کنید.

6- هنگام برش کاری مسیر طولانی، یا از قیچی های طویل بر و یا از قیچی مستقیم بر استفاده کنید، توجه داشته باشید اگر از قیجی مستقیم بر استفاده می کنید، ورق را کمی خم کنید.

شیوه های مختلف برش کاری با قیچی دستی براساس نوع و فرم برش به چهار گروه تقسیم می شوند. که در ادامه به آنها اشاره می شود.

فاق بری :

برش بخش کوچکی از ورق فلزی بدون دورریز مانند فاق بری ورق فلزی در خم کاری

اضافه بری :

برش سرتاسر ورق فلزی با دورریز مانند برش قسمت های اضافی یک ورق

شکل بری :

برش دور تا دور بخشی از ورق فلزی مانند برش اطراف یک طرح روی ورق فلزی

سوراخ کاری :

برش و ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی ایجاد سوراخ در ورق با قیچی


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

تحقیق کاروفناوری شرح مختصر کارو استفاده چند آچار پرکاربرد در مکانیک و صنایع مختلف

تحقیق کاروفناوری مقدمه ای بر پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خواص فلز آلومینیوم

تحقیق کاروفناوری تاثیر افزودن فلزات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد

تحقیق کاروفناوری آشنایی با درجه ذوب فلزات مختلف

تحقیق کاروفناوری آشنایی با وسایل و تجهیزات پایه در یک کارگاه صنعتی

تحقیق کاروفناوری چگونگی رولکاری در صنعت ورقکاری

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ساختار پیچ و مهره

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ماهیت فلز

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلز آهن

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلزات آهنی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع قیچی دستی ورق بر فلزی

تحقیق کاروفناوری پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم آشنایی با حدیده و قلاویز