مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

قالی بافی

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت ها و قابلیت های فردی و شغلی جهت بافت و تولید فرش سنّتی در شرایط مختلف است

ابزار لازم برای انجام کار : مهم ترین آن دار قالی بافی است که چلّه ها را بر روی آن چلّه کشی می کنند، بعد از آن ابزار بافت است که عبارت است از : قلّاب، دفه، پشم، پنبه، ابریشم، شانه.

سیستم نظارت : خود نظارتی

محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : کارگاه کوچک یا کارگاه بزرگ (براساس میزان سرمایه گذاری متفاوت است) با نور کافی و تهویه ی مناسب

ساعات کار : نیمه وقت  یا تمام وقت بنا بر میزان سفارش ساعات کار متغیر است.

تشریح خطرات احتمالی کار :آسیب دیدگی جزیی با ابزار کار و آسیب دیدگی از نظر بینایی و تنفّسی

محل اشتغال : ثابت

محیط کار : آرام و ساکت

مدارک تحصیلی و آموزشهای لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک :دیپلم و آموزش،ازطریق مراکز مربوط و یا از طریق قالیبافان با تجربه مؤثّر و راه گشاست.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل : حدود 3 تا 6 ماه

نوع آموزش : حضوری

چه چیزی باعث شده است این شغل در ایران فعال باشد؟

وجود نیروی انسانی ماهر، وجود کارگران متقاضی کار با دستمزد مناسب ، عدم نیاز به سرمایه گذاری کلان، وجود مواد اولیه فراوان و در دسترس و بازار مصرف داخلی و خارجی

چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

تأسیس تعاونی های تولیدی، تأسیس و تجهیز کارگاه های مجهز تولیدی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زمینه ی صادرات

گزینه های استخدامی شغل چیست؟

1- بخش خصوصی 2- تعاونی های تولیدی 3- خوداشتغالی

چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

با توجه به روند روبه رشد افزایش جمعیت کشور و هم چنین سیاست های دولت در حمایت از اشتغال بخش های خصوصی و تعاونی، توجه به سلیقه ی مشتریان و خلاقیت تأثیربه سزایی در رشد این رشته دارد، این صنعت در معرض مشکلات فراوانی از قبیل رقابت های نابرابر در عرصه ی بین المللی است سهم ایران گرچه هنوز در رتبه ی اول جهان است (در حوزه ی صادرات) اما هر سال این سهم درحال کاهش است، تبلیغات، روش های جدید در استفاده ی مردم از فرش های دستی از جمله تخصیص جوایز بانک ها بخشی از این اقدامات است که می تواند حال و آینده را بهبود بخشد.

حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

1- دریافت دستمزد مطابق با قوانین کار

2- بهره مندی از سود سرمایه گذاری در بخش تولیدی

3- ایجاد کارگاه های بافت شخصی

راه های کسب اطّلاعات بیش تر

مراجعه به کارگاه های تولید فرش محلّی مناطق و شهرستان ها، مصاحبه و گفت وگو با اساتید فن، مطالعه ی کتب و جزوات آموزشی

توانایی ها و مهار تهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی درک شفاهی : شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی

توانایی ابداع : شامل ارایه ی ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه برای یک موضوع

توانایی از برکردن : شامل به خاطر سپردن اطّلاعات هم چنین اعداد، تصاویر و رویه ها

توانایی های حرکتی ظریف :شامل پیوستگی دست و بازو در حین کار، چابکی دست و چالاکی انگشتان

توانایی های کنترل حرکتی : شامل هماهنگی اعضای بدن

توانایی سرعت واکنش :شامل توانایی حرکت سریع مچ و انگشتان در حرکت های ساده و تکراری انگشتان

مهارت های ضروری برای انجام بهتر این شغل عبارت است از :

مهارت مدیریت منابع مواد در استفاده ی مناسب از تجهیزات و موادی که برای انجام کار لازم است.

مهارت منابع انسانی در تشویق، پرورش و هدایت دیگران

مهارت پیاده کردن طرّاحی یک ایده و ایده پردازی

مهارت های اجتماعی در گرایش به ارایه ی خدمات، آموزش و راهنمایی و آگاهی از عکس العمل دیگران و فهم علّت آن.

کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل، کاری عملی و در ارتباط با مواد طبیعی و ابزار است.

شخصیت هنری : زیرا شامل کارکردن با اشکال، طرح ها و الگوهاست.

ارزش های کاری برای انجام این شغل :

ارزش های کاری شامل جنبه های همگانی کار، دربرگیرنده ی مسایلی است که برای احساس رضایت شخص با اهمیت هستند و شامل (موفّقیت، شرایط کار، شهرت، ارتباطات، پشتیبانی، استقلال) است.

موفّقیت : به صورتی است که فرد با به کارگیری توانایی فردی خود احساس موفّقیت می نماید.

شرایط کاری این شغل : شاغل در انجام کار خودش استقلال دارد و با آزادی عمل می تواند کار خود را طرح ریزی کند.