مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

مراحل تعویض گلدان

برای تعویض گلدان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱-  ابتدا از وجود سوارخ در ته گلدان مطمئن شوید.

۲- اگر از گلدان سفالی استفاده می کنید، بر روی سوراخ ته آن تک های کوچک از گلدان شکسته قراردهیدو لایه ای خرده سنگ بریزید.ا گر ازگلدان پلاستیکی استفاده می کنید مقداری خرده سنگ درته گلدان و بر روی سورا خهای موجود بریزید. این لایه هنگام خروج آب اضافى مانع از شست وشوی خاک از ته گلدان م یشود و عمل زهکشی (خروج آب) را آسان می کند.

۳-  بر روی لایه ی خرده سنگ لایه ای شن ریز برای زهکشی و جلوگیری از شسته شدن خاک گلدان بریزید.

۴- بر روی لایه ی شن ریز لایه ای زغال چوب خرد شده بریزید. این زغال،که داراى منافذ و خاصیت جذب کنندگی شدید است، بعضی از مواد مضر در آب را ( مثل کلر و سایر مواد سمی ترشح شده از ریشه) جذب مى کند و مانع جمع شدن آن ها در محیط ریشه می شود و از مسموم شدن ریشه و در نهایت پوسیدگی آن جلوگیری می کند.

۵- بر روی لایه های ماسه و زغال چوب، به ضخامت سه تا چهارسانتی متر خاک آماده شده را بریزید و سطح خاک را یکنواخت کنید.

۶-  گلدان محتوی گیاه آپارتمانی را، که یک ساعت قبل از تعویض کاملاً آبیاری کرده اید، با دست چپ طوری بگیرید که بوته ی گیاه بین دو انگشت وسط و اشاره قرار گیرد وبا دست راست ته گلدان را بگیرید و برگردانید و لبه ی گلدان را به آرامی به کنار میز یا هر چیز محکم دیگری بزنید به طوری که خاک اطراف ریشه از گلدان جدا شود و بعد با کمک دست چپ آ نها را نگه دارید.

۷-  چنانکه گیاه به صورت واژگون در دست چپ شما قرار دارد، با دقت و با کمک دست راست ریشه ی متراکم ته گیاه را از حالت تراکم درآورید تا تارهای کشنده، به صورت آویزان درآیند.

۸- سپس گیاه را در داخل و وسط گلدان قرار دهید، به طوری که گیاه در مرکز گلدان قرار گیرد و به تدریج با بیلچه خاک آماده شده را به فضای خالیِ بین توده ی ریشه و خاک و جدار گلدان اضافه کنید.

۹- به تدریج که خاک را اضافه می کنید، چندین بار گلدان را تکان دهید و به آرامی کف آن را به زمین بکوبید تا هواى منافذ خاک خارج شود و خاک به ریشه بچسبد. در این حالت سطح خاک کمی پایین می رود که می توانید آن را مجدداً با خاک پر و سطح خاک را با دست صاف کنید.

10 - گلدان را به آرامی آبیاری کنید و مدت چند روز تا یک هفته آن را در محلی سایه دار و خنک ( برای جلوگیری از عمل تبخیر از سطح بر گها) نگه دارید تا ریشه به راحتی بتواند در خاک جدید رشد و نفوذ کند. بعد از سپری شدن این مدت می توانید گلدان را به محل اصلی منتقل کنید.

توجه :  هنگامِ ریختن خاک باید دقت کنید که سطح خاک با لبه ی گلدان هم سطح نشود. چون در این حالت آبیاری با مشکل مواجه خواهد شد، یعنی فضایی برای تجمع آب بر روی خاک نمانده، در نتیجه آب از لبه ی گلدان سرریز می شود و نمی تواند در داخل خاک نفوذکند. از طرفی ممکن است خاک شسته شود. پس برای جلوگیری از این حالت باید سطح خاک یک تا دو سانتی متر از لبه ی گلدان پایین تر باشد تا بدون اینکه آب از لبه ی گلدان سرریزکند فضایی برای تجمع آب و در نتیجه نفوذ بهتر به داخل خاک به وجود آید.