مطالب کمک درسی پودمان 10 پوشاک کاروفناوری هفتم

نام گذاری پارچه ها

نام گذاری برخی از پارچه ها بر اساس جنس پارچه و بعضی بر اساس طرح بافت پارچه و برخی دیگر بر اساس مکان تولید پارچه و گاهی بر اساس سلیقهٔ تولید کننده صورت گرفته است. در ادامه به بعضی از این نامها اشاره می شود.

نام گذاری پارچه براساس جنس

پارچه اکریلیک، استات و پلی استر براساس جنس الیاف تشکیل دهندهٔ پارچه به این نامها نامیده شده اند. پارچهٔ اکریلیک با نام تجاری ارلون و پارچهٔ پلی استر با نا مهای تجاری داکرون  ، ترگال  و تری ویرا  شناخته می شوند.

نام گذاری پارچه براساس طرح بافت

پارچهٔ تافته و ساتین بر اساس طرح بافت پارچه، که به ترتیب طرح بافت تافته و ساتین اند، نام گذاری شده اند.

نام گذاری پارچه بر اساس مکان تولید

پارچه داماسک  ، ململ  ، کشمیر و آکسفورد بر اساس مکانی که پارچه در آنجا تولید شده است نام گذاری شده اند. برای مثال، پارچهٔ داماسک در دمشق تولید شده است. مرکز تولید پارچهٔ ململ، شهری نزدیک فرانسه به نام Lawn بوده است و نام این پارچه از این شهر گرفته شده است. پارچهٔ کشمیر نیز، از الیاف حاصل از بدن بُز کشمیر، که در کشمیر پرورش می یابد، تولید می شود.

اغلب پارچه ها بر اساس سلیقهٔ تولید کنندگان آنها نام گذاری می شوند و ممکن است یک پارچه، که توسط دو تولیدکنندهٔ متفاوت تولید می شود، دارای دو نام تجاری مختلف باشد. از میان پارچه هایی که با توجه به سلیقهٔ تولید کنندگان آنها نام گذاری شده اند می توان به گاباردین  ، کرپ  ، پوپلین ، اُرگانزا و .......... اشاره کرد.