تحقیق پودمان شهروند الکترونیکی یک کاروفناوری هفتم

 

انواع شبکه ها از نظر وسعت

شبکه محلی (LAN):

 یک شبکه محلی معمولاً یک شبکه خصوصی است که چندین رایانه را در یک دفتر، ساختمان یا دانشگاه به هم متصل می کند.

بسته به نیازهای سازمان مربوطه و فن آوری به کار رفته، یک شبکه محلی ممکن است به سادگی دو رایانه و یک دستگاه چاپگر در منزل یک فرد یا پیچیدگی شبکه یک سازمان که دارای انواع وسایل جانبی صوتی و تصویری است باشد. در حال حاضر اندازه یک شبکه محلی حداکثر به چند کیلومتر می رسد.

انواع شبکه های رایانه ای از نظر وسعت LAN - MAN - WAN

شبکه های محلی برای به اشتراک گذاشتن منابع در بین رایانه های محلی طراحی شده اند. این منابع ممکن است سخت افزار (یک چاپگر یا دیسک سخت)، نرم افزار (یک برنامه کاربردی)، یا داده (اطلاعات پرسنلی یک سازمان) باشند.

علاوه بر اندازه، یکی دیگر از ویژگی های شبکه های محلی، کانال ارتباطی (عمدتاً کابل، به استثناء شبکه های بی سیم) و پیکربندی مورد استفاده در آنها (خطی، ستاره و حلقه) است.

سرعت شبکه های محلی عبارت است از:

- 4-16Mbps برای پیکربندی حلقه

- 10Mbps برای پیکربندی خطی

- 10/100M برای پیکربندی ستاره

امروزه شبکه های محلی گیگابیتی در حال توسعه هستند.

شبکه های شهری (MAN):

این شبکه برای بسط شبکه ها در محدوده یک شهر طراحی شده است. شبکه شهری ممکن است شامل یک شبکه منفرد مانند شبکه تلویزیون کابلی باشد، یا وسیله ای برای برقراری ارتباط بین چندین شبکه محلی باشد تا بتوانند منابع موجود را نه تنها در بین رایانه های یک شبکه محلی، که در بین شبکه های محلی دیگر نیز به اشتراک بگذارند.

انواع شبکه های رایانه ای از نظر وسعت  LAN - MAN - WAN  پودمان شهروند الکترونیکی یک کاروفناوری هفتم

برای مثال یک شرکت ممکن است از شبکه شهری برای برقراری ارتباط در بین دفاتر خود که یک شهر قرار دارند، استفاده نماید.

اداره یک شبکه شهری ممکن است به طور کلی در اختیار یک شرکت یا سازمان خصوصی باشد، یا این که مانند شرکت تلفن در اختیار یک شرکت دولتی باشد که به دیگران خدمات ارائه می کند.

شبکه وسیع (WAN):

این شبکه برای انتقال راه دو داده، صدا، تصویر و ویدئو در محدوده ای به وسعت یک کشور، قاره و جهان به کار می رود.

برخلاف شبکه های محلی (که برای انتقال وابسته به سخت افزار خودشان هستند)، شبکه های وسیع ممکن است از ترکیب مختلفی از وسایل ارتباطاتی عمومی (مانند خطوط تلفن)، اجاره ایی (مانند خطوط T1) و خصوصی (مانند ماهواره های خصوصی) استفاده نمایند.