مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

معرّق کاری

1 - ماهیت

تعریف شغل : معرّق در اصل به تکّه های ریز از چوب اطلاق می شود که در کنار هم چیده شده و فرم های مختلفی را به وجود می آورد معرّق چوب به نظر می رسد برگرفته از کاشی معرّق بوده که از ادوار گذشته در ایران مرسوم می باشد . معرق انواع مختلف دارد مانند معرّق زمینه ی رنگ، معرّق زمینه ی چوب.

برای انجام کار، طرح از قبل آماده شده را بر روی تخته سه لایی به وسیله چسب می چسبانند سپس با اره مویی سه لایی را به چند قطعه تقسیم نموده به طوری که قطعات به راحتی از داخل کمان اره مویی عبور نماید . قطعات تقسیم شده را در کنار یکدیگر و مطابق طرح به وسیله میخ و به روی سطح کار (زیر کار) ثابت می کنند. از قسمت پایین تابلو قطعات بزرگ را مطابق طرح به قطعات کوچک تر تقسیم نموده به طوری که هر قطعه مانند قالبی کوچک درمی آید که قالب را بر روی چوب مورد نظر (از نظر رنگ) به وسیله میخ سایه ثابت نموده و با اره مویی با توجه به الگو برش می دهند.

هر قطعه برش داده شده چوب را بعد از جدا نمودن از قالب در جای اصلی خود بوسیله چسب چوب می چسبانند. سپس کار جهت تکمیل توسط افراد زبده رنگ کاری می شود.

ابزار لازم برای انجام کار : چوب، اره مویی، انواع اره چوب، چکش، رنگ، میخ، چسب

2 - محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : این کار در فضای بسته و محیط حداقل 18 متر مربع انجام می گیرد، با تهویه ی مناسب و نور کافی

تشریح خطرات احتمالی کار: خطرات بریدگی و سر و صدا به علت استفاده از ابزار و وسایل و نیز ابزارهای برقی وجود دارد.

محل اشتغال : این کار بیش تر به صورت ثابت انجام می گیرد.

محیط کار : محیط ساکت و آرام برای این شغل مناسب است.

3 - مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل: مدت دوره ی مورد نیاز جهت آشنایی به این رشته در صورت علاقه مندی و داشتن استعداد حدود یک سال می باشد.

نوع آموزش : نوع آموزش به صورت استاد و شاگردی و یا توسط سازمان میر اث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

4 - چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

تولید کالاهای مرغوب، با کیفیت ،متنوع و زیبا