مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

مسگری

1- ماهیت

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت ها و قابلیت های فردی و شغلی برای انجام کارهای مرتبط با مس را مسگری گویند. مس یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن cu  می باشد و معمولاً به شکل معدنی یافت می شود. مس فلزی است قرمز رنگ که در 1083 درجه ذوب می شود و پس از نقره بهتر از دیگر فلزات هادی گرما و الکتریسیته است. کاملاً چکش خوار و قابل تورق و مفتول شدن است. قابلیت تورق این فلز به حدی است که می توان از آن ورقه های بسیار نازکی تهیه کرد که نور سبز به خوبی از آن عبور کند. مفتول هایی باریکی که از آن تهیه می کنند تا قطر 3 دهم میلی متر نیز می تواند باشد.

مس قدیمی ترین فلزی است که به وسیله ی بشر کشف شده و آلیاژهای آن نیز جزو قدیمی ترین آلیاژهایی هستند که بشر آن ها را شناخته و در صنعت از آن ها استفاده کرده است.مسگر برای کار مسگری ورقه ها را به شکل های مختلف در می آورد چندین سندان با شکل های مختلف دارد که آن ها را در زمین فرو کرده است. این سندان ها در فرم های مختلف و برای کارهای مختلف به کار می رود و نام های خاصی به خود اختصاص می دهند . علاوه بر سندان ها، عملیات گوناگونی که برای کامل کردن ظروف مسی انجام می شود مستلزم داشتن چکش های مختلفی است. این چکش ها براساس نوع شکلی که مورد نیاز است اغلب جهت کوبیدن ورقه ی مس بر روی سندان مورد استفاده قرار می گیرد.

ابزار لازم برای انجام کار :

سندان، چکش، انبر، آلیاژ مس ، دیگ ، کمان کوره ، پرکار ، محرابی، کاسه ی میخ، قیچی و ....

سیستم نظارت : خود نظارتی

2 - محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : کارگاهی در حدود 24 متر مربع برای انجام کار نیاز است ، البتّه یا تهویه ی مناسب و نور کافی.

ساعات کار: به صورت تمام وقت و نیمه وقت

تشریح خطرات احتمالی کار : خطر آتش، گرمای زیاد و نیز صدای چکش (آلودگی صوتی)

محل اشتغال : این شغل در مکان ثابت انجام می گیرد.

محیط کار : این کار با سر و صدا همراه است.

سر و کار با دیگران است یا با وسایل ابزار: با ابزار و وسایل

3 - مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم، گذراندن دوره های آموزشی در صورت امکان یا یادگیری از طریق شاغلین با تجربه حائز اهمیت و ضروری است.

مدیریت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل: حدود سه ماه جهت آموزش این شغل به صورت استاد  شاگردی و یا آموزش از طریق مراکز آموزشی صنایع دستی حدود 200 ساعت.

نوع آموزش لازم: آموزش به صورت استاد - شاگردی و یا آموزش در مراکز صنایع دستی (حضوری)

4 - چه چیزی باعث شده است که این شغل در ایران نیز وجود داشته باشد؟

به خاطر نیاز مردم و استفاده ی زیاد از ظروف مسی.

5 - چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

با تولید محصولات متنوع با توجه به سلیقه های مردم و نیز انجام طراحی ها ی جدید و کاهش هزینه تولید.

6 - گزینه های استخدام این شغل چیست؟

این شغل در بخش خصوصی است و جنبه ی فردی دارد.

7 - چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

این شغل با توجه به تولید و تنوع محصولات از مواد و وسایل دیگر نسبت به گذشته از اقبال کم تری برخوردار است.

8 - حقوق و مزایای این شغل چیست؟

این شغل حقوق و مزایای ثابت ندارد و متناسب با افزایش سفارش درآمد آن نیز افزایش می یابد.

9 - راه های کسب اطّلاعات بیشتر

از شاغلین این رشته و هم چنین معاونت صنایع دستی اداره ی کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

10 - توانایی ها و مهار تهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی های کلامی شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و استفاده از آن ها در حل مسایل

درک نوشتاری شامل درک اطّلاعات مکتوب

بیان نوشتاری که دربرگیرنده توانایی تبادل و انتقال اطّلاعات و نظرات با نوشتن است به طوری که دیگران آن را درک کنند.

توانایی ادراکی شامل سرعت ادراک تفاوت ها و شباهت ها

توانایی توجه که مرتبط با تمرکز مداوم و برون حواس پرتی بر یک وظیفه است.

توانایی های حرکتی ظریف در استفاده ی صحیح و سریع از دست و انگشتان

توانایی های جسمانی اعم از تعادل، هماهنگی، انعطاف و بنیه ی جسمانی

توانایی های بصری و شنیداری در دیدن جزییات و توانایی تمرکز بر یک منبع صدا.

11- کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل کاری عملی و در ارتباط با ابزار و مواد طبیعی است.

12- ارزش های کاری برای انجام این شغل :

موفّقیت : یکی از ارزش های کاری است که شاغل در آن اجازه دارد تا از همه ی توانایی هایش استفاده کند و احساس موفّقیت نماید.

شهرت : در این شغل امکان ارتقای شغلی و جایگاه بهتر اجتماعی وجود دارد.

ارتباطات : در این شغل ارزش های اخلاقی و امکان ارایه ی خدمات به دیگران و همکار ی با دیگر شاغلان به عنوان مزیتی برتر شناخته می شود.