مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

 تعریف ماشین

به سیستم های صنعتی که انرژی را به انرژی دیگر تبدیل می کند ماشین می گویند. به عنوان مثال موتور الکتریکی، ماشینی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند، درصورتی که یک ژنراتور الکتریکی،انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

مثلاً در یک دستگاه ماشین تراش تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، باعث دوران سه نظام می شود و کار مورد نظر انجام می گیرد

ماشین ها برای برطرف ساختن نیاز انسان ها طراحی و ساخته می شوند و هر ماشین، خود از ترکیب چند مکانیزم تشکیل می شود. مکانیزم، به تنهایی یک ماشین محسوب نمی شود. برای مثال یک موتور یا دستگاه ماشین تراش، ماشین است، درصورتی که ساختار چرخ زنجیر یک مکانیزم است.

http://suherfe.blogfa.com 

تعریف اجزاء ماشین

ماشین ها هر اندازه که از نظر عملکردی با هم تفاوت داشته باشند، از نظر ساختمان نقاط مشترک زیادی دارند. همه آنها از اجزاء مختلفی تشکیل یافته اند که اجزاء ماشین نام گذاری شده اند. پس اجزاء ماشین می تواند از قطعات بسیار ساده ای مثل پیچ و فنر یا از چند قطعه مثل بلبرینگ، کوپلینگ و کلاچ به وجود آید.

بنابراین اجزاء تشکیل دهنده یک ماشین را اجزاء ماشین می گویند

http://suherfe.blogfa.com

 

طبقه بندی اجزاء ماشین

چنانچه گفته شد اساس ماشین ها از ترکیب اجزاء مختلفی، از جمله وسایل اتصال، اجزاء ارتباطی، حمل کننده بار و نمونه این ها تشکیل شده است. در حالت کلی اجزاء ماشین به هفت طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

اجزاء اتصال: دو یا چند قطعه را به همدیگر اتصال می دهد، مانند جوش،لحیم، چسب، پرچ ها، پیچ ها، پین ها، خارها و غیره.

اجزاء ذخیره کننده انرژی مکانیکی: این اجزاء یک انرژی مشخص را با تغییر شکل خود، ذخیره می کنند و در مواقع لزوم پس می دهند، مانند فنرها.

اجزاء حمل کننده: اجزایی هستند که قطعاتی مانند چرخ دنده، چرخ تسمه،چرخ زنجیر و نمونه این ها را روی خود حمل می کنند، مانند محورها و اکسل ها.

اجزاء تکیه گاهی: معمولاً تمامی اجزایی را که حرکت دورانی دارند،را حمایت می کنند، مانند یاتاقان های لغزشی و غلتشی و سطوح راهنما.

اجزاء ارتباط: معمولاً میان دو جزء رابطه محوری برقرار می کنند، مانندکوپلینگ ها و کلاچ ها.

اجزاء انتقال قدرت و حرکت: این اجزاء قطعات اساسی ماشین را تشکیل می دهند و انرژی ماشین را برای انجام کار انتقال می دهند، مانند مکانیزم چرخ های دندانه دار، مکانیزم چرخ و تسه، مکانیزم چرخ و زنجیر و مکانیزم چرخ های اصطکاکی

http://suherfe.blogfa.com