مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

خراطی

1 - ماهیت

تعریف شغل : یکی از حرف و رشته های صنایع چوبی ، خرّاطی است . به طور کلّی تراشکاری روی چوب و فرم دهی آن را خرّاطی می گویند. از محصولات خراطی می توان مبلمان، میز، پایه ی میز، جاکفشی، نرده و غیره را نام برد. ابتدا چوب های مورد نظر توسط استاد کار تهیه و پس از اطمینان از خشک بودن تنه ی چوب آن را در قطعات مورد نظر برش داده و برای تراشکاری روی دستگاه خرّاطی تعبیه می کند. سپس دستگاه خراطی را به حرکت درآورده و با استفاده از انواع مغارها که مخصوص این کار می باشد شروع به تراش و فرم دهی قطعه می نماید. نحوه ی کار دستگاه خرّاطی بدین شکل است که قطعه پس از قرار گرفتن بر روی دستگاه در دو سر آن سفت و قطعه در سطح افقی به دوران درمی آید

استاد کار مغار را در طول چوب در حال گردش به حرکت درآورده و عمل کنده کاری و تراش را انجام می دهد. پس از فرم دهی و اتمام تراشکاری به وسیله ی سمباده ی چوب (کاغذی یا پارچه ای) قطعه در حال چرخش را سمباده کاری و از دستگاه جدا می کند.

ابزار لازم برای انجام کار : چوب، اره، سمباده، چکش، وسایل برش، تراش، رنگ و ...

2 - محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : در فضای بسته با تهویه و نور مناسب به مساحت حدود 18 متر مربع برای انجام این کار لازم است گرچه در فضای باز هم می شود بعضی از کارها را انجام داد.

3 - مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : با مدرک تحصیلی دیپلم می شود این کار را یاد گرفت ولی با توجه به تنوع کار گذراندن دوره های بالاتر فرد را در انجام کار موفّق می سازد.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل: مدت دوره ی آموزشی برای آماده شدن در صورت علاقه و توانایی شخص حدود شش ماه می باشد که به روش استاد و شاگردی و یا توسط سازمان صنایع دستی صورت می گیرد.

4 - چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

با تنوع تولیدات و تبلیغات می توان این کار را توسعه داد.