مشخصات افراد خلاق

suherfe.blogfa.com

هر چند افراد خلاق از هوش بالاتر از متوسط برخوردارند اما برای اینکه فرد بسیار خلاق باشد ضرورتاً نباید نابغه باشد. افراد خلاق تازگی و بدیع بودن را ترجیح می دهند. پیچیدگی مسائل توجه آنان را جلب می کند و به قضاوت های مستقل می پردازند. علاوه بر آن، توانایی تمام کردن، کامل کردن و یکی کردن افکار گوناگون در این افرادبیش از دیگران است. افراد خلاق در یکی کردن تفکر کلامی با تفکر بصری و تفکر منطقی و مبتنی بر واقعیت با تفکرغیرمنطقی و تخیلی، سرآمد تر از افراد غیر خلاق هستند.

suherfe.blogfa.com

افراد خلاق بیشتر بوسیله علائق درونی خود نسبت به کارهای خلاق برانگیخته می شوند تا عوامل بیرونی نظیر شهوت، پول یا تأیید دیگران. در واقع، وقتی دلایل بیرونی باعث انجام کارهایی می شود که ذاتاً جزو کارهای فکری خلاق به حساب می آید، ممکن است شخص انگیزه خود را برای انجام آن از دست بدهد.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که افراد خلاق دارای ویژگی های زیر هستند:

1- انگیزه پیشرفت سطح بالا، 2 -  کنجکاوی فراوان،  3- علاقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها، 4 - قدرت ابراز وجود و خودکفایی، 5 -  شخصیت غیرمتعارف و کامروا، 6- پشتکار و انضباط درکارها، 7- استقلال، 8- طرز فکر انتقادی، 9- انگیزه زیاد و دانش وسیع، 10- اشتیاق و احساس سرشار، 11- زیباپسندی و علاقه مندی به آثار هنری، 12- علاقه کم به روابط اجتماعی و حساسیت زیاد نسبت به مسائل اجتماعی، 13- تفکر شهودی، 14 - قدرت تأثیر گذاری بر دیگران.

suherfe.blogfa.com


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری خلاقیت چیست ؟

تحقیق کاروفناوری مشخصات افراد خلاق

جدول مخترعین و اختراع آنها مکتشفین و اکتشاف آنها