تحقیق کاروفناوری - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

معرفی گل کاغذی

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

برای دیدن تصاویر با سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید

گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود 2 تا 3/5 متر است. گل کاغذی به نور زیاد، حرارت زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت هوای معمولی و خاک قلیایی احتیاج دارد.

بهترین زمان برای تکثیر این گیاه از اواسط بهار تا اوایل تابستان می باشد.خاک رس آهکی برای رشد گل کاغذی مناسب است.


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری معرفی گل نرگس

تحقیق کاروفناوری معرفی گل بنفشه

تحقیق کاروفناوری معرفی گل سانسوریا

تحقیق کاروفناوری معرفی گل کاغذی

تحقیق کاروفناوری معرفی گل خرزهره

تحقیق کاروفناوری معرفی گل اطلسی