تحقیق کاروفناوری - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

معرفی گل کاغذی

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

برای دیدن تصاویر با سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید

گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد. ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود 2 تا 3/5 متر است. گل کاغذی به نور زیاد، حرارت زیاد، خاک همیشه مرطوب رطوبت هوای معمولی و خاک قلیایی احتیاج دارد.

بهترین زمان برای تکثیر این گیاه از اواسط بهار تا اوایل تابستان می باشد.خاک رس آهکی برای رشد گل کاغذی مناسب است.