مطالب کمک درسی پودمان 10 پوشاک

شناسایی خواص کنف

کنف

کنف از الیاف گیاهی ساقه ای است که از ساقهٔ گیاه شاهدانه استخراج می شود. قسمت مرکزی ساقهٔ گیاه، چوبی است و الیاف کنف روی این قسمت چوبی و در زیر پوستهٔ خارجی ساقه قرار دارند. جدا کردن الیاف کنف از ساقهٔ گیاه شاهدانه به روشی مشابه استخراج الیاف کتان از ساقهٔ گیاه فلاکس صورت می گیرد.

خصوصیات الیاف کنف

1- استحکام زیاد

2- جذب رطوبت متوسط نسبت به کتان

3- مقاومت در برابر اشعهٔ ماوراء بنفش نسبت به پنبه

4- مقاومت در برابر رشد کپک نسبت به پنبه

http://suherfe.blogfa.com

موارد استفاده از الیاف کنف

از الیاف کنف در تهیهٔ طناب، نخ های چند لا، پارچه های ضخیم، پوشاک، کیف، کلاه، رومیزی و دستمال سفره استفاده می شود

 http://suherfe.blogfa.com