مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

لامپ های کم مصرف را بیشتر بشناسید

در بیشتر کشورها عمر مفید لامپ های کم مصرف CFLs از 5 تا 10 هزار ساعت عنوان شده است و مصرف کننده پس از پایان زمان عمر مفید آن را به مراکز بازیافت تحویل می دهند تا به روشهای خاصی معدوم شود ولی در ایران به دلیل نبود آیین نامه ها یا پروتکل ملی و جهانی تا زمان شکسته نشدن از آن استفاده می کنند. و سپس انداختن در زباله دان !!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

جزئیات لامپ های کم مصرف

جیوه عنصر ضروری و تشکیل دهنده لامپ های کم مصرف است. و مقدار جیوه در لوله ی شیشه ای لامپ کم مصرف وجود دارد و هر لامپ کم مصرف عادی دارای 2/5 میلی گرم جیوه است.

اینکه استفاده از لامپهای CFL در منازل بی خطر است یا خیر باید گفت که ما می توانیم با رعایت نکات ایمنی در نحوه برخورد با جیوه موجود در لامپ های فلورسنت، در بیمارستان ها، محیط های کار، مدارس و یا آسایشگاه هااز لامپهای کم مصرف استفاده کنیم.

لامپهای CFL یا کم مصرف متشکل از لوله های شیشه ای هستند که در صورت وارد آمدن ضربه، می شکنند لذا همواره باید از پایه لامپ آن را باز و بسته کرد و هیچگاه با فشار زیاد این نوع لامپها را داخل سوکت با استفاده از لوله هایش نچرخانید زیرا احتمال شکسته شدن شیشه آن وجود دارد. ضمن آنکه هنگام خرید لامپ کم مصرف نیز باید به مرغوبیت و استاندارد بودن آن توجه شود.

http://suherfe.blogfa.com

اگر لامپ شکسته شود :

از آنجا که مقدار اندکی جیوه در لامپ های کم مصرف وجود دارد بزرگترین ریسکی که ناشی از شکستگی لامپ وجود دارد بریدگی ناشی از لبه های تیز شیشه یا حباب لامپ است. تحقیقات نشان داده است که خطر برای سلامت مصرف کننده در صورت شکستگی لامپ وجود دارد و باید شکستگی ها را به طور درست و مناسب جمع آوری کرد.

- اگر در اتاق کوچکتر از 3 در 3 متر مربع است 15 دقیقه آنجا را ترک کنید.

- در صورت امکان پنچره ها را باز کنید تا هوای اتاق تهویه شود.

- همه خرده شیشه ها و ذرات ریز بدون استفاده از جاروبرقی جمع آوری شود چرا که جارو برقی می تواند جیوه را در هوا منتشر کند.

- اگر مجبور به استفاده از جارو برقی هستید پنجره های اتاق را باز کنید و پس از جارو کشیدن کیسه جارو برقی را تخلیه کرده و داخل محفظه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.

- خرده های شکسته شده را در کیسه پلاستیکی در بسته قرار دهید و محدوده را با پارچه مرطوب پاک کنید تا هرگونه ریزه های بسیار کوچک و ظریف شیشه پاک شود. پارچه به کار رفته را نیز در ظرف پلاستیکی قرار دهید.

- در صورتی که قطعات لامپ شکسته شده بر روی فرش ریخته باشد قطعات آن را با استفاده از دو مقوا از روی فرش جمع آوری کنید و قطعات ریز را با نوار چسب از سطح فرش جمع آوری کنید. در صورت امکان فرش را در فضای آزاد تکان دهید تا ذرات آن کاملا ریخته شود.

- برای دفع زباله حاصله اجزا را داخل کیسه نایلونی قرار داده و در آن را ببندید و در سطل زباله قراردهید.

http://suherfe.blogfa.com