مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

جاجیم بافی

1- ماهیت

تعریف شغل : دست بافته ای است ضخیم، راه راه و رنگین که به عنوان زیرانداز ، پتو و روتختی استفاده می شود.

ابزار لازم برای انجام کار : دستگاه جاجیم بافی، قیچی، ماکو، چاقو، ماسوره، انواع الیاف الوان و .....

سیستم نظارت : خود نظارتی

2- محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : کارگاه کوچک، (خانگی یا خارج از منزل) با تهویه ی مناسب و نور کافی

ساعات کار : با توجه به سفارش و تقاضای مشتریان متغیر است حدود 8 تا 10 ساعت در روز

تشریح خطرات احتمالی کار : باید مواظب فشار به ماهیچه ی چشم ها و آسیب دیدگی مفاصل بود.

محل اشتغال : ثابت

محیط کار : آرام و ساکت

سر و کار با دیگران است یا با وسایل و ابزار؟ ابزار و وسایل

3- مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم، افراد می توانند به وسیله ی آموزش توسط دیگران نیز به این شغل بپردازند.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل : حداقل یک ماه و حداکثر 3 ماه

نوع آموزش : حضوری

4- چه چیزی باعث شده است این شغل در ایران پررونق باشد؟

جاجیم از گذشته های دور در بین خانواده های ایرانی مرسوم بوده و به دلیل وجود زندگی عشایری بیش تر رونق دارد، استفاده از آن در استا ن هایی هم چون اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد مرسوم است.

5- چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

با برگزاری دوره های آموزش و ایجاد کارگاه های تولیدی و توجه به سلیقه ی مشتریان و بازاریابی

6- گزینه های استخدامی شغل چیست؟

این شغل جزء مشاغل آزاد است.

7- چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

اگر سلیقه ی افراد رعایت شود و طرح های مدرن زده شود می توان به درآمد آن امیدوار بود، البتّه حمایت سازمان صنایع دستی نیز لازم است.

8- حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

اگر جاجیم نیز مانند دیگر صنایع دستی با علم و سلیقه ی روز همراه شود مزایای آن نیز نصیب فرد شاغل خواهد شد.

9- راه های کسب اطّلاعات بیش تر

مراجعه به سایت های اینترنتی و مراجعه حضوری و مطالعه ی آثار مکتوب در این زمینه.

10- توانایی ها و مهارت های لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی درک شفاهی : شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی

توانایی از برکردن : شامل ب هخاطر سپردن اطّلاعات هم چنین اعداد، تصاویر و رویه ها

توانایی های حرکتی ظریف : شامل پیوستگی دست و بازو در حین کار، چابکی دست و انگشتان

توانایی های کنترل حرکتی : شامل هماهنگی اعضای بدن

توانایی سرعت واکنش : شامل توانایی حرکت سریع مچ و انگشتان در حرکت های تکراری انگشتان

مهارت های ضروری برای انجام بهتر این شغل عبارت است از :

مهارت مدیریت منابع مواد در استفاده ی مناسب از تجهیزات و مواد برای انجام کار معین.

مهارت منابع انسانی در تشویق، پرورش و هدایت دیگران

مهارت های اجتماعی در گرایش به ارایه ی خدمات، آموزش و راهنمایی دیگران

11- کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل، کاری عملی و در ارتباط با مواد طبیعی و ابزار است.

شخصیت هنری : زیرا شامل کارکردن با اشکال، طرح ها و الگوهاست.

12- ارزش های کاری برای انجام این شغل :

ارزش های کاری شامل جنبه های همگانی کار، دربرگیرنده ی مسایلی است که برای احساس رضایت شخص با اهمیت هستند و شامل (موفّقیت، شرایط کار، شهرت، ارتباطات، پشتیبانی) است.

موفّقیت : به صورتی است که فرد با به کارگیری توانایی فردی خود احساس موفّقیت می نماید.

شرایط کاری این شغل : شاغل در انجام کار خودش استقلال دارد و با آزادی عمل می تواند کار خود را طرح ریزی کند.