نکاتی در مورد شناخت و انتخاب رشته های تحصیلی

پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

انتخاب رشته از سرنوشت سازترین انتخاب های شماست

نکاتی در مورد شناخت و انتخاب رشته های تحصیلی پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

دانش آموز عزیز شما باید تک تک رشته ها را بشناسید و با ویژگی ها و معیارهای موفقیت در آن رشته آشنا شوید. انتخاب نادرست رشته تحصیلی موجب بی انگیزه شدن افراد برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاهی می شود و این امر در نهایت سطح علمی و منابع انسانی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتخاب درست، بر مبنای آگاهی صورت می گیرد. منظور از آگاهی، دانش نسبت به مسائلی است که انتخاب ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. آگاهی می تواند با استفاده از منابع و عوامل بیرونی  که به درستی انتخاب می شوند و بر اساس خودشناسی علایق اهداف ارزش ‌ها و ........است بدست آید.

به صورت کلی می‌توان عوامل بیرونی مهم تأثیرگذار بر انتخاب رشته را در موارد زیر خلاصه کرد:

خانواده - محیط آموزشی - افراد اثرگذار در زندگی فرد - گروه‌های همسالان - رسانه‌‌ها  - زمینه‌‌های اقتصادی و شغلی - هدف گذاری - علاقه - ارزش‌ها - اعتقادات - توانایی‌‌ها و مهارت‌ها - ویژگی‌‌های شخصیتی

در نمودار زیر تقسیم بندی رشته های متوسطه یک را مشاهده می نمایید.

 http://opizo.com/gDK64I