تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم

آشنایی با حدیده و قلاویز

پیچ و مهره ها براساس استانداردهای متریک و اینچی تولید می شوند. یکی از روش های ساخت پیچ و مهره، استفاده از حدیده و قلاویز است که در آن عمل براده برداری روی سطح میله و سطح جانبی سوراخ با دست یا ماشین انجام می گیرد. حدیده برای ایجاد رزوه بیرونی(ساخت پیچ) و قلاویز برای ایجاد رزوه درونی(ساخت مهره) به کار می رود.

http://suherfe.blogfa.com

حدیده

حدیده ها قطعات فولادی و شبیه مهره هستند که آبکاری و سخت شده و دندانه های تیز و برنده ای دارند که با براده برداری روی میله شیارهای مارپیچ پیوسته ایجاد می کنند.

حدیده ها در دو نوع دستی و ماشینی هستند که نوع ماشینی یک تکه و نوع دستی دارای یک دسته یا حدیده گردان و یک مجموعه سه تایی برای دنده کردن تدریجی است. هر تکه از این نوع حدیده داخل دسته حدیده قرار گرفته و با پیچ های نگه دارنده آن ثابت می شود. و هنگام کار بخشی از براده بردای و ساخت پیچ را انجام می دهند.برای حدیده کردن هر پیچ باید حدیده دارای قطر و شکل دنده مناسب آن باشد.

بخشی از دندانه های نخستین حدیده مخروطی است تا به آسانی با میله درگیر شوند، دندانه های بعدی عمل پیچ بری را کامل می نمایند. هنگام براده برداری، حدیده با پیشروی به تدریج براده بردای می کند تا دندانه های پیچ کامل شوند.

برخی از حدیده گردان ها افزون بر پیچ نگه دارنده، دو پیچ کناری دیگر نیز دارند که حدیده را جمع یا قطر سوراخ حدیده را کاهش می دهند. در مرحله اول براده برداری این پیچ ها کمی بسته می شوند، بابستن بیشتر پیچ، حدیده برای پیچ بری کامل تنظیم خواهد شد.

http://suherfe.blogfa.com

شاید نتوان در پیچ های با قطر بزرگ و لوله ها با حدیده یک تکه، شیار پیچ را در یک مرحله درآورد، برای این شرایط حدیده های چند پارچه به کار می رود. در این نوع حدیده می توان لقمه های حدیده را به هم نزدیک و دور کرد. حدیده چند پارچه در یک مجموعه ارائه می شوند. روش حدیده کاری با حدیده چند پارچه نیز مانند دیگر حدیده ها است.

قلاویز

قلاویز مانند یک پیچ است  که از فولاد ابزار ساخته و سخت شده است دندانه های قلاویز به اندازه ای تیز است تا بتواند براده برداری کند. چند دنده سر قلاویز برای درگیری آسان آن با قطعه کارکمی سنگ خورده و به شکل مخروطی درآمده است.قلاویز برای دندانه کردن داخل سوراخ به کار می رود و در اندازه های گوناگون و در دو نوع دستی و ماشینی است.قلاویز ماشینی،برای کار به صورت تکی ساخته می شود این قلاویز برای کار باید به سه نظام ماشین بسته شود .

قلاویز دستی مانند حدیده دارای مجموعه سه تایی است. جایی که به دسته قلاویز بسته می شود با یک،دو یا سه دایره نشانه گذاری شده است تا قلاویز پیشرو، میانرو و پسرو را بتوان از هم شناسایی کرد. در صنعت برای فلزات سخت و نرم، بسته به نوع فلز، قلاویزهای با زاویه براده و جنس ویژه به کار می رود.

http://suherfe.blogfa.com


مطالب مرتبط

تحقیق کاروفناوری آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

تحقیق کاروفناوری شرح مختصر کارو استفاده چند آچار پرکاربرد در مکانیک و صنایع مختلف

تحقیق کاروفناوری مقدمه ای بر پودمان کار با فلز کاروفناوری هشتم

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خواص فلز آلومینیوم

تحقیق کاروفناوری تاثیر افزودن فلزات مختلف به آهن و تغییر خواص آن با ساخت انواع فولاد

تحقیق کاروفناوری آشنایی با درجه ذوب فلزات مختلف

تحقیق کاروفناوری آشنایی با وسایل و تجهیزات پایه در یک کارگاه صنعتی

تحقیق کاروفناوری چگونگی رولکاری در صنعت ورقکاری

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ساختار پیچ و مهره

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ماهیت فلز

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلز آهن

تحقیق کاروفناوری آشنایی با فلزات آهنی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع قیچی دستی ورق بر فلزی

تحقیق کاروفناوری پودمان کاربا فلز کاروفناوری هشتم آشنایی با حدیده و قلاویز