مطالب کمک درسی پودمان کسب و کار کاروفناوری هفتم

معرفی مشاغل و حرفه ها

گلیم بافی

گلیم بافی

تعریف شغل : مجموعه ای از مهارت ها و قابلیت های فردی و شغلی جهت بافت و تولید گلیم در شرایط مختلف. به طور ساده گلیم همان قالی بدون پرز را می گویند.

ابزار لازم برای انجام کار : در گلیم بافی دو نوع دستگاه بافندگی وجود دارد : نوع زمینی که قابل حمل و نقل است و نوع عمودی که در شهرها و روستاها به کار می رود، هم چنین نخ، قیچی و الیاف رنگی از دیگر ابزار این کار محسوب می شود.

سیستم نظارت : خود نظارتی

محیط کار

توصیف فضای فیزیکی : محیط کار مناسب برای بافت گلیم با تهویه ی مناسب و نورکافی

ساعات کار : نیمه وقت  تمام وقت  متوسط 8 تا 10 ساعت

تشریح خطرات احتمالی کار : در صورتی که در فواصل مناسب حین انجام کار استراحت داشته باشید خطر و آسیب خاصی ندارد.

محل اشتغال : ثابت

محیط کار : آرام، ساکت

مدارک تحصیلی و آموزش های لازم برای شروع این شغل چیست؟

حداقل مدرک : دیپلم. این شغل از طریق تجربی و آموزش حضوری نیز قابل یادگیری و اجرا است.

مدت زمان دوره ی آموزشی برای آماده شدن در شغل: حداقل یک ماه، حداکثر سه ماه

نوع آموزش : حضوری

چه چیزی باعث شده است این شغل در این ایران رونق داشته باشد؟

وجود عشایر باعث علاقه مندی و استفاده از این محصول در ایران گردیده است، البته دیگران نیز از آن بهره مند هستند.

چگونه می توان این شغل را توسعه داد و در آن پیشرفت کرد؟

تمامی هنرهای دستی نیازمند اعمال سلیقه های جدید متناسب با خواسته ی مشتریان و ارایه ی کارهای جذّاب، خوش رنگ و مدرن است، روش های گوناگون بافت گلیم نیز باعث رونق آن می شود که عبارتند از:

1 - ساده       2 - متعادل       3 - چاکدار      4 - بندهای دورگه      5 - دم چلچله ای و یک پیچی     

6 - بافت دو پیچی    7 - بافت پود اضافی

گزینه های استخدامی شغل چیست؟

این شغل آزاد است و با توجه به توانایی و علاقه مندی خود می توانید در آن مشغول به کار شوید.

چشم انداز آینده ی این شغل چیست؟

همان طور که گفته شد در صنایع دستی از جمله گلیم بافی تلفیق نقش های مدرن و استفاده از مواد اولیه ی با کیفیت، شناخت بازار و سلیقه ی مشتری ضروری است و می تواند آینده را روشن و امیدبخش کند.

حقوق و مزایای این شغل چگونه است؟

اگر بازاریابی مناسبی صورت گیرد و طرح های جدید و با کیفیت تولید شود درآمد مناسبی دارد.

راه های کسب اطلاعات بیشتر

مراجعه ی حضوری به مراکزی مانند سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، سایت مربوط به آن سازمان و مصاحبه با افراد ماهر در این کار

توانایی ها و مهار تهای لازم برای انجام این شغل چیست؟

توانایی درک شفاهی : شامل توانایی گوش دادن و فهم اطّلاعات و نظرات شفاهی

توانایی ابداع : شامل ارایه ی ایده های غیرمعمول یا هوشمندانه برای یک موضوع

توانایی از برکردن : شامل ب هخاطر سپردن اطّلاعات ه مچنین اعداد، تصاویر و رویه ها

توانایی های حرکتی ظریف :شامل پیوستگی دست و بازو در کار، چابکی دست و چالاکی انگشتان

توانایی های کنترل حرکتی : شامل هماهنگی اعضای بدن

توانایی سرعت واکنش :شامل توانایی حرکت سریع مچ و انگشتان در حرکات ساده و تکراری انگشتان

مهارت های ضروری برای انجام بهتر این شغل عبارت است از :

مهارت مدیریت منابع مواد در استفاده ی مناسب از تجهیزات و موادی که برای انجام کار لازم است.

مهارت منابع انسانی در تشویق، پرورش و هدایت دیگران

مهارت پیاده کردن طرّاحی یک ایده و ایده پردازی

مهارت های اجتماعی در گرایش به ارایه ی خدمات، آموزش، راهنمایی و آگاهی از عکس العمل دیگران و فهم علّت آن.

کدام یک از شخصیت ها در این شغل موفّق ترند؟

شخصیت واقع بین : زیرا این شغل، کاری عملی و در ارتباط با مواد طبیعی و ابزار است.

شخصیت هنری : زیرا شامل کارکردن با اشکال، طرح ها و الگوهاست.

ارزش های کاری برای انجام این شغل :

ارزش های کاری شامل جنبه های همگانی کار، دربرگیرنده ی مسایلی است که برای احساس رضایت شخص با اهمیت هستند و شامل (موفّقیت، شرایط کار، شهرت، ارتباطات، پشتیبانی، استقلال) است.

موفّقیت : به صورتی است که فرد با به کارگیری توانایی فردی خود احساس موفّقیت می نماید.

شرایط کاری این شغل : شاغل در انجام کار خودش استقلال دارد و با آزادی عمل می تواند کار خود را طرح ریزی کند.