مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان خودرو کاروفناوری نهم

آشنایی با سیستم تعلیق خودرو

شاسی

به بخشی از خودرو که اتاق بر روی آن نصب می شود و به منظور بالابردن استحکام، تحمل بار و وزن بدنه مورد استفاده قرار می گیرد، شاسی گویند. که بطور کلی مطابق شکل به انواع زیر تقسیم بندی می شوند.

در آچارکشی شاسی خودرو، بررسی ظاهری و استحکام اتصالات مکانیکی و پیچ و مهره ای آن مد نظر است.

سیستم تعلیق خودرو

در خودروها چرخ ها به طور مستقیم به بدنه وصل نمی شوند و این اتصال از طریق سیستم و مکانیزم تعلیق صورت می پذیرد.

وظایف کلی سیستم تعلیق را می توان به صورت زیر بیان نمود.

- کاهش ارتعاشات ناشی از ناهمواری های جاده و مستهلک نمودن آنها

- افزایش ایمنی خودرو و سرنشینان آن

- افزایش راحتی سرنشینان

- کنترل نیروهای وارد به چرخ از طرف جاده وبالعکس

- بهبود شرایط شتاب گیری و ترمز گیری

سیستم تعلیق برای رسیدن به اهداف خود به قطعات و اجزای مختلفی نیاز دارد. شکل های زیر سیستم های تعلیق و اجزای آنها را نشان می دهد.

 

کنترل و آچارکشی سیستم تعلیق

اهداف کنترل و آچارکشی سیستم تعلیق را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

- بررسی استحکام اتصالات مکانیکی و پیچ ومهره ای

- بررسی وضعیت ظاهری کمک فنرها و نشتی آنها

- بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد سیبک ها

- کنترل وضعیت ظاهری و فشار هوای تایرها

- بررسی وضعیت ظاهری و صحت عملکرد بوش هاو اتصالات لاستیکی

- بررسی وضعیت ظاهری فنرها