مطالب کمک درسی جهت تدریس پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم

آموزش اکسل

مطالبی در مورد سطر و ستون های اکسل

همانطور که می دانید نرم افزار اکسل در گروه برنامه های صفحه گسترده قرار دارد چون تعداد بسیار زیادی شیت یا کاربرگ می توان در یک فایل اکسل ایجاد کرد. و می توان در هر شیت یا کاربرگ تعداد بسیار زیادی سلول دید که می توان در هر سلول مقادیر عددی و حروفی درج کرد. و می توان عرض و طول و ارتفاع سلول ها را به دلخواه تغییر داد.

اما نکته جالب دیگر اینکه در یک کاربرگ یا شیت اکسل تعداد 17179869184 سلول وجود دارد که می تواند حاوی اطلاعات درج شده ما باشد. پس به این خاطر به اکسل صفحه گسترده می گویند.

سوال : تعداد سطرها در یک شیت اکسل چند سطر است؟

جواب : سطرهای اکسل  به عدد 10448576 ختم می شود.

سوال : تعداد ستون ها در یک شیت اکسل چند ستون است؟

جواب : ستون های اکسل به حروف لاتین XFD ختم می شود که تعداد آنها به 16384 می رسد.

برای رفتن به آخرین سطر و ستون اکسل باید کلید کنترل CTRL را پایین نگه داشت سپس با کلید های مکان نمای صفحه کلید پایین یا چپ و راست حرکت کرد تا به آخرین سطر و ستون رسید.