مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

انتقال انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی پس از تولید، توسط دکل ها و پایه های فلزی و سیم های هوایی از محل نیروگاه برق به سمت شهرها و روستاها انتقال داده می شود. مقدار ولتاژ خطوط انتقال برق در ایران ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت است.

همان طور که گفته شد انرژی الکتریکی تولید شده در نیروگاه، توسط خطوط انتقال به مراکز مصرف می رسد. در محل ورودی مراکز مصرف، که بیشتر شهرها و روستاها و مناطق مسکونی هستند، ابتدا ولتاژ خیلی زیاد انتقالی تا حدی ( ولتاژ ١٣٢ یا ٦٣ کیلو ولت) کاهش می یابد. با این حال هنوز ولتاژ زیاد است این ولتاژ در مرحله ای دیگر به مقدار ۲۰ کیلو ولت کاهش یافته و پس از آن برای محله ها در مرحلهٔ آخر به ولتاژهای ۳۸۰ ولت سه فاز و ۲۲۰ ولت یک فاز قابل استفاده مصرف کننده ها تبدیل و توزیع می شود.

در شبکهٔ برق ایران، معمولاً توزیع برق در محله ها و خیابان ها به صورت پنج سیمه و توسط تیرهای برق صورت می گیرد. در شکل زیر هر کدام از این سیم ها نام گذاری شده اند.

برای مشترکانی مانند منازل مسکونی و واحدهای تجاری که مصرف کننده های تک فاز دارند، برق تک فاز نیاز است و باید کابلی دو سیمه دارای یک سیم فاز و یک سیم نول برای آنها اختصاص داده شود.

اما برای صنایع و کشاورزی که مصرف کننده های سه فاز مانند الکتروموتورهای سه فاز دارند برق سه فاز نیاز است و باید کابل ۴ سیمه اختصاص داده شود. این کابل ۴ رشته ، دارای سه سیم فاز و یک سیم نول است.