تحقیق کاروفناوری - پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

معرفی گل اطلسی

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

گل اطلسی گباهیست یکساله ومنشاء آنها قاره آمریکا است.گل اطلسی به رنگهای سفید ، قرمز ، بنفش ، صورتی ، زرد ، آبی و ابلق دیده می شود .

اطلسی از بهار تا پاییز گلدهی میکند. از زمان کاشت بذر تا گلدهی  ۳ ماه طول میکشد.این گیاه به سرما  حساس می باشد بطور کلی گل اطلسی موقعیت آفتابی وخاک نسبتأ سنگین را می پسندد تکثیر این گیاه به دوصورت انجام می شود یکی از طریق بذر و دیگری از راه قلمه